Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

tata


16-06-2016
15:17:41
Prosta sakutar tacs veci iseve pativi tore ise exoskopisti unda gamefina wixlqvesh girsi iyo amdeni welia exoze zixar se upatrono camoshlil nayofs da hematomas ver unda ansxvavebde?? Ai ase eqimebis daudevrobit gamezarda hematoma gaxda 19 santimstri nayofa safrtxes uqmnida da axla odnav camovida sisxldenebot forma.seicva eqimma.seileba mteli 9tve gqondes.eso
tata


16-06-2016
15:15:33
Ki exoze vabshe yvelafers igeben. Yvela davaze.chans hematoma me sami lvorodan dewyo sisxldena prosta vogac debiltan mivedo da nayofi mokvdao guliscema.raxan ar qomda.camoyalibebuli. gamofxekva ar dagcirdebao iarwo ixtunaveo ro camovideso movkvdi nerviulobit pirveli orsulobaaa tan.rogorc motxra eqimma mec egre moviqeci da erti kviris mere shavi sisxli wamovida damewyo aashineli tkivilebi mestruaciasavit bevri momdioda da mivedi sxva eqimtan megona moshlili mqonda da vfiqrobdi rame xo ar darcha da peritoniti an rame.ar damemartotqto exo ro gadamigo es qali gagijda guliscema aq ukve navshvs ra mogeshala sad iyavio hematoma gaq didi zomis da gamdzreva ar seileba unda iwve ra xtunaobdio
mari-mari123


16-06-2016
14:31:41
mec meores velodebi, pirvelze tonusi saertod armqonia... da kargi orsuloba mqonda kvelanairad. exla tonusi gaqvso ... da mag gematomisac dz meshinia.. 12 kviraze tu iqna exoze gaigeben?
ruska


16-06-2016
13:37:08
hematoma kvelas er aqvs, zogs emarteba, vadas mnishvneloba ar aqvs, magram umetesat pirvel trimestrshi. pirvel bavshvze tonusis garda aranairi problema ar mqonia, exla ki xan ra damemarta, xan ra. imedia kvela mshvidobit mivalt bolomde da kvelas janmrteli patarebi gvekoleba.
mari-mari123


16-06-2016
10:49:39
gogoebo eg hematoma ra vadaze chans? tonusi mec maq jer 12 kviris arvar magram pirvelive exoze tonusigaqvso da wamali daminishna....hematomaze araperi utqvams eg rodis chans?
ruska


16-06-2016
09:22:30
dilamshvidobis kvelas, tata me mqonda didi hematoma 12 sm-sigrdzeze, tan sisxldenit, uflis ckalobit bavshvi shevinarchune, camlebsac vigebdi da mkacri coliti rejimi mqonda danishnuli titqmis 2 tve, nel-nela gaicova mere.
tata


15-06-2016
19:37:59
Mainteresebs vinmes hematoma gqoniat?? Me maqvs sakmaod didi zomis 10santimetriani hematoma 5.5ze da xshiri sisxldenebi. Eqimi dafetebuli myavs sul eshinia nayofi ar momeshalos, ukve 16kviris var da tonusi maqvs sashineli muceli qvasavit maqvs xan ert mxares amomebereba xan meore mxares... Mainteresebs seidzleba tu ara aset dros mayofis senarcuneba??
salome`


15-06-2016
12:13:09
nari, ravici vnaxot ra ikneba :) cota menerviuleba.. axali gatxovili var da kvela ise mxvdeba, axali araferiaa da egetebi.. natesaoba mezoblebi megobrebi, fsikologiurad shevirkie ukve )))))))))))))
mari-mari123


15-06-2016
10:33:00
madloba gogoebo...:*
Nari


14-06-2016
21:59:07
Salome.. Ki chemo kargo ogond dawere rasgichvenebs testi gmertma qnas dadebiti iyos chemo kargo martla gamixardeba dzalian
Nari


14-06-2016
21:57:53
Mari mari 123..ki mzezunziris chama sheidxleba me roca ijoga maqvs da vcham dzalian mshveliiss
Teona


14-06-2016
15:57:43
mari me vcham rogorc vici sheidzleba ogond bevri araa
mari-mari123


14-06-2016
15:44:54
gogoebo mzesumziris chama sheidzleba?
Teona


14-06-2016
14:59:41
gamarjoba gogoebo :* vinc gamocdilebi xart mitxarit ra unda wavigo samshobiaro saxlshi herashi vapireb ..madloba winaswar
salome`


14-06-2016
11:04:44
mari, rogorc vici xege ar cdeba,, me ese gamigia rom utkuaria :)
salome`


14-06-2016
11:04:16
nari madloba :) mashin davelodebi 1 kvirac.. gaviketeb tests da vnaxot.. tu arada mere egreve ginekologtan xo? is damidgens gadacdenis sxva mizezs :) madloba didi :)
mari


13-06-2016
14:35:53
gogoebo xart aq vinme? gtxovt mitxarit xege sheidzleba cdebodes?
Nari


13-06-2016
10:23:14
Salome… chemi azri tu gainteresebs 1 kvira moicade da testi kidev cadee .tu dadebotia exoze. Wadi da danarchens tviton getyvian tumca jer testi cade tu dadebitiaaa armoityyueba
salome`


13-06-2016
09:50:58
gamarjoba gogoebo :) rcheva mchirdeba.. 2 kvira gadamicda.. testi uarkopitia.. vistan mivide jer ginekologtan da mere exoze tu jer gaviketo exoskopia da mere mivide ginekologtan. ar vici ra vkna tu mirchevt .. madloba :)
nini


12-06-2016
20:13:25
საუკეთესო ექიმ-არადიოლოგს ბადრი შარიქაძეს გირჩევ ჩემო კარგო,იუნონაშია,მე-2 სართულზე..სად არ ვყოფილვარ და ვისთან არ გადამიღია ეხო,მაგრამ ასეთი კმაყოფილი და სრულად ინფორმირებული არსაიდან არ გამოვსულვარ..წარმატებები ყველას :*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია