Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Tea Gogaladze


12-08-2016
22:54:05
eka 4 kviris viyavi da mainc ar gamochnda da ar inerviulo. rodis dagibares ganmeorebit exoze?
ეკა


12-08-2016
22:32:15
2 კვირის ორსული ვარ და ეხომ ვერ დაინახა და :/
Eka Papidze


12-08-2016
22:01:13
Gadacdenidan 10 dgeshi achvenebs daaxloebit
ეკა


12-08-2016
21:41:38
გოგოებო გამარჯობაათ, მაინტერესებს მესამე კვირას უკვე აისახება ეხოზე ორსულობა თუ არა ?
Eka Papidze


12-08-2016
16:30:22
Ver getyvi namdvilad ar vici nari :-)
Nari


12-08-2016
16:10:02
Ravi aba tonusistvus kargi yopilaa verc muclis dachimulobas igrdznob da xerxemalzec naklebi datvirtva midiso
Eka Papidze


11-08-2016
21:01:32
Ki sheizleba stomatologtan viziti,ubralod.etyvi rom orsulad xar da sachiro medikamentebit dagimushaveben
Eka Papidze


11-08-2016
21:00:29
Nari ratom ginda qamris tareba??me ar vici namdvilad ar mitarebia aqamde
Nari Noro


11-08-2016
20:50:50
dzaaan didi madloba ekaa :* :* :* cota davmshviddi da eqims vkitxe saorsulo qamris tareba tu sheidzleba tqo da mitxra ki rogor araaoo. da exla rogoe mivxvde rogori unda viyidoo???:( agar minda kide vkitxo radgan mitxra rom shegidzlia atarooo mainc dazgveuli viqnebi ogond arvoco rogori viyido :(
Tea Gogaladze


11-08-2016
20:45:22
gamarjobat gogoebo, orsulobis dros kbilis eqimtan viziti tu sheidzleba ?
Eka Papidze


11-08-2016
14:02:39
Nari,papaverinis santlebi zaan kargia,tonusistvisaa da mogixsnis tkivils,tirkmlis chaic uvnebelia tu tirkmlis bralia gagivlis,ar ijavro ,:**
Nari


11-08-2016
13:07:40
Exla davureke da mitxra tirkmlis chai dalie da papaverinis santlebioo sxva sagangasho araferiaoooo vnaxot aba rogor mishvelis tore davitanje
Eka Papidze


11-08-2016
13:00:29
Ra upasuxismgeblobaa telefoni rogor unda gamorto,wamlis dalevas ar girchev ueqimot,sicxe ar gaqvs sagangasho da saxlis pirobebshi mixedo jobs wamlis dalevas eqimis greshe,chai svii limnit taflit
ელენა ძნელაშვილი


11-08-2016
12:49:31
Gamarjobat gogonebo,maqvs durdo, 37,1xazi sicxec da tavi mtkiva sashinlad cxviric mechedeba.ra sheidzleba davlio mexute tveshi var.chemi eqimi shvebulebashia teleponi gamortuli aq ver vurekav
Eka Papidze


11-08-2016
11:06:42
Nari,mec mqonda tetri gamonadeni da rom ambobdnen orsulma iciso ar mivaqcie yuradgeba da axla rom viyavi turme tirkmlidan mqonia,wamlebi rac daviwye gamiqra gamonadeni,zaan tu gtkiva tonusi ar gqondes zlierad,daureke da kitxe da girchevs eqimi :*
Nari


11-08-2016
10:22:20
Ara ekaa gamonadeni tavistavad rogorc yvela orsuls albad mec tetri maqvs tumca. Rame sxva martla ar shemimchnevia ..:( xo erti dgec davelodebi da waval eqimtan .:((saqme isaa ro exo seqtembershi miwevs 20 stvis mteli agvisto ar damibara :(tu rame shegawuxebs damirekeo
Eka Papidze


11-08-2016
10:02:31
Gamonadeni xo ar gaqvs nari
Eka Papidze


11-08-2016
10:02:09
Sheizlena mogemata tonusi muclis qachva da weli tonusma icis,rodis giwevs exo?tirkmwlebzec gadaagebie da shardsac tu aigeb uketesi,me amtkivda weli sashinlad avige dhardi da tirkmelebia,dieta da wamlebi daminishna..gaige mizezi aucileblad
Nari


11-08-2016
09:12:43
Ekaa adre mitxra eqimma rom tonusi mqonda mara sagangasho araferi iyo albad rom araferi daminishna da tirkmelebi ki vgrdznob ro mtkiva ogons sul ara dawolis dros upro mawuxebss ravqna arvici da es muclis qvemot tkivili menstrualur tkivils gavs egec xandaxan mtkiva xolme: (
Eka Papidze


10-08-2016
23:56:05
Nari tonusi xo ar gaqvs an tirkmelebi xo ar gtkiva da gawuxebs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია