Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Tea Gogaladze


30-01-2017
18:47:17
qeti ar inerviulo tu darchenili xar aramgonia imoqmedos virusma.chemi bidzashvilic exla darcha da virusi gadaitana zustad exla amanac magram yvelaferi rigzea
Natia


30-01-2017
14:29:00
Gamarjobat var 28 kviris orsuli mainteresebs tramdenad aqtiuri unda iyos bavshvis modzraoba radgan aris dgeebi roca 2-3dge naklebad da ishviatad urtyavs. Ra sheidzleba iyos mizezi an normaluria tu ara es?


30-01-2017
01:51:57
Qeti Ako


30-01-2017
01:51:53
Gamarjobat gogoebo, ragac mainteresebs da damexmaret 4 dge gadamicda, testi ki gavikete magram jer ar michvena, vici rom jer adre, magram virusi mqonda da wamlebs vsvavdi da vnerviulob
Tea Gogaladze


29-01-2017
16:38:18
uflis wyalobit kargad iqneba yvelaperi axla mouare shens tavs titqmis sul tu iwvebi kargi iqneba. arafrit daitviro tavi axa yvelaperi sashishia shen mdgomareobashi :* arafers ris madlobaa shentanac yvelaperi kargad iqneba :*
lika


29-01-2017
10:35:23
ara bavshvis gulis cema ver gavidet jer dzalian patara xaro da magitomo. Ravi dena maqvs ciklivit chveulebrivad meshinia vnaxot ra iqneba. didi madloba gogoebooo aseti yuradgebisatvis bednier da janmrtel orsulobas gisurveeebt :*
Mika


29-01-2017
04:19:08
Lika fraqsiparinis nemsi mucelze. Shen shenit ar gaiketo ewimma tu ar gitxra radgan dizebi aqvs magas. Iweei ar gaindzre. Da kvelaferi kargad iqneba me kargad var da shenc igives gisurveb.
Tea Gogaladze


29-01-2017
01:08:59
lika bavshvis gulis cema ismoda ukve? tu eqimma gitxra araa sashishio eseigii gaiwoveba daginishnavda ragaceebs . ar inerviulo
lika


28-01-2017
20:54:47
mika ra nemsebs iketebdi? sashishi xom araa hematoma? sul chamoishala? axla xom kargat xar?
lika


28-01-2017
20:52:34
gogoebooo dges viyavi Eqimtan tan gaxarebuli var tan ara :) dena imitom gaqo ROM hematoma maq magram sanerviulo araperiao da vinmes xom ar gqoniat msgavsi ram? daweret raa cota kide davwynardebiii :*
Tea Gogaladze


28-01-2017
18:43:34
mariam 31 kviraze simwifis xarisxi ukve 1is toli unda iyos. da 28 kviraze sashishi ro yopiliyo titonve getyodnen eqimebi. ase rom damshviddi da tu mainc nerviulob midi isev exoze da gadaamowme mdgomareoba
Tea Gogaladze


28-01-2017
18:37:58
xo lika martlac aucileblad mimarte ginekologs sashishia moshlis sashishroebacaa mag dros.arafers agar daelodo
Mika


28-01-2017
15:54:46
Likaa tbiliseli tu xar exoze sergi matitashviltan midi . An mean ginekologtan wamlebs gamogiwers hematoma ar gqondes me egre vikavi da nemsebi gamomiwera. Da exla uket var droze midi normalur eqimtan.exoze tu ar chans
Mariam


28-01-2017
12:38:49
gogonebo rogor xart? mainteresebs 28kviris viyavi rom mitxres placenta 1 xarisxshi momwipebuliao,da sashishia? ukve 31 kviris var
lika


28-01-2017
09:02:10
exoze viyavi 25 shiii jer dzalian patara ariso wertilio :) da at dgeshi damibara gukis cemis gasagebad . magram dges dilit isev mqonda cota gamonadeni da ukve vnerviulob
Tea Gogaladze


28-01-2017
00:58:47
Lika zogadad normaluria icis ara marto dasawyisshi me tonusi maq da xshirad mawuxebs tu gadaviglebi.ise xshirad wamoweqi roca agtkivdeba. Amjamad sheni welis tkivili da gamonadeni ertad ukve problemaa amitomac gitxari ro daureke ginekologstqo. Exoze rodis iyavi bolos?
magda


27-01-2017
23:57:42
Mika diiidi madlobaaaaa . Gaixare shenc aseveee ufali gfaravdes :*
lika


27-01-2017
23:17:21
gogoebo orsulobis dasawyisshi welis tkivili normaluria? dzlieri ara xandaxan
lika


27-01-2017
23:16:38
madloba teaaaa
Tea Gogaladze


27-01-2017
23:02:23
lika aucileblad mimarte ginekologs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია