Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Liza Liza


21-09-2016
02:00:29
ცოტნე utrajestani aris dzlieri shesanarchunebeli medikamenti, romelsac vigeb mec.. gamonadenistvis kargia dicinoni 3-jer dgeshi, nu es eqimis danishnulebit.. me magas vsvamdi da shemiwyda.. da kidev gamonadeni icis gematomamac romlis drosac mosalondelia sashodan gawovis shemdeg shavi blatis saxis gamonadeni, rac aseve individualuria.. warmatebebi yvelapferi kargad iqneba, wamlebi isev dalie radgan momagrda ar nishanvs imas rom idealuradaa axlayvelaperi, igive mdgomareoba maqvs mec titqmis.. jer isev vcevar roca ki dro da sashualeba momecema..
Mika


20-09-2016
20:19:03
Imedia iflis imedit mival 9 tvemde
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
20:11:14
mikaa, yvelaferii kargadd iqneba :)
Mika


20-09-2016
20:00:35
Warmatebeni da mshvidoba mogcet kvela fexmdzimes
Mika


20-09-2016
19:59:19
Eh chemo kargo 5 weli vkurnalob da dzalauneburad kvelafers imaxsovreb:)
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
19:46:08
rogorrc vxedav gamocdili xartt am sferoshi :)))
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
19:45:22
gasagebiaa didii madloba :*
Mika


20-09-2016
19:44:11
Imito rom wneva awveba mucels da sheidzleba mayofis gsmovardna gsmoiwvios es chemma eqima mitxra
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
19:39:00
mika, moxra ratoom ar sheidzleba?
Mika


20-09-2016
18:34:14
Salome eqimtan dadixar? Eg bevrs emarteba mtavaria mkurnalobde sworad.
Mika


20-09-2016
18:33:07
Oqsiprogesteronis nemsi da luteinas santlebi magram eqims kitxe ase sxvisi rchevot ar dalio.ar moixaro odnavadac.
salome


20-09-2016
18:04:18
gamarjobat gogoebo. 1 tvis orsuli var/gamonadeni mqonda yavisferi shemdeg sisxliani mqonda sami dge..exla ki isev yavisferi gamonadeni maqvs..risi bralia xo ar icit an vinmes xo ar gqoniat ase ?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
16:34:39
araaa, signagshi vcxovrobb. welis gasamagrebladd gamogiwera rame?
Mika


20-09-2016
16:30:45
Ar vici albar shenma eqimma ase gadawkvita folis mjavas mec vsvav.me rac mogwere imas vsvav da viketeb.shen tbilisshi cxovrob?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:58:10
mee folis mjava, buskopani da utrojestani daminishna.. ravicii marto utrojestani mishveliss?? sxvacc xo ar mivigo rame?
Mika


20-09-2016
15:43:54
Araferia tavisit alagdebao
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:21:52
mika, eqimma ra gitxra gamonadeni risi bralao?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:15:46
madloba mika, dges viyavi exoze da yvelaferi kargadaao, mimagreba kargiao, arc tonusi maqvs da ver gavuge es gamonadeni ratommaqvs..
Mika


20-09-2016
13:17:56
Me vgebulob dufastons oqsiprogesteroni luteina metipredi foliumis mkava. Hematoma mqonda gaiwova fraqsiparinis nemsi vikete mucelze mec ki meshinia kovel wutas mara kvelaferi uflis nebaa.gmerti shensken.
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
09:03:05
mika, mec vwevars sull da ravici chemma eqimma dzalian shemashina... tqven ra wamlebi daginishnat? dges unda wavide exoze da ravici aba vnaxot ras metyviann.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია