Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Jaba Cira


09-03-2016
18:17:45
Me saertoood ver vchamdii 4 tveze 3 kilo movimate meti araa :)
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:17:41
va va bichiaaa ? gilocaaaav imxela muceli gaqvs upro metis megone erti suli maqvs muceli dametyos da saertod rodis gava dro :)
Jaba Cira


09-03-2016
18:17:05
Rodiis da malee albat asee 2 tvemdeee.. wamlebis migebis shemdeg gadamiaraa
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:16:45
rom gitxra sul guli mereva araa atasshi ertxel amereva xole :) sul vcham ai suul
Jaba Cira


09-03-2016
18:16:04
Me exla meeqse tveshii var chemi bichi mozraobs ukvee :))'..
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:15:44
am welis tkivilebma rodis gagiara?
Jaba Cira


09-03-2016
18:15:12
Ufalma dagifaroos .. gisurveeeb cheeemnaiir fexmizobas araferi mawuxeebs uflis cyalobiit :) da mshvidobit bolomde misuliyavuiii... gulisrevebi gaaq ?
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:14:18
unda daenishna shesanarchunebeli?
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:13:56
mere gulis cemaze vnerviulobdi metqi rom ar qondes ra meshveleba tqo da ase... ramdenis xar exla?
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:13:26
haha :D mgonia chemze laparakob :D meore dgesve gavvardi eqimtan da mec sul tualetshi davrbivar metqi xo ar momeshala tqo
Jaba Cira


09-03-2016
18:12:10
:d hoo meeec me testit gavige egreve exoze mivardi mitxra orsuloobaao gavgijdii ::)))
Jaba Cira


09-03-2016
18:11:09
Chemi tavi maxsendeba shens natqvamze yovel wutas tualetshi davrbidi xomar momivida tqoo mesmiis sheeni :(( '.. magram girchev ar inerviulo uaresiaa eg sheni pawawunastviis..
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:10:15
ara :( ori weli gavidoda exla 15 marts da ianvarshi davrchi arc mjeroda exom rom mitxra orsulobaao movkvdi tirilit :D :D
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:09:15
dges damimata sokos gamo wamali ra vici ra iqneba ra
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:08:58
ai egre var arc megona orsulad rom viyavi dgemde iseti tkivilebi maqvs titqos exl amomiva exla momiva tqo sul muclis moshlamelandeba magram pregniofolis evinolis da magnes garda araperi daunishnia :(
Jaba Cira


09-03-2016
18:08:56
Aqamde saertood ar darchenilxaar fexmzimeed??
Jaba Cira


09-03-2016
18:08:12
Xoo da mere nu nerviulob mtavaria kargadari yvelaaferii..
Jaba Cira


09-03-2016
18:07:37
Mec egre viyaavii welis tkivilebi mqonda da muclis qvevit titqos unda mogividesoo ai ise ..ise ganvicdidii gameebi ar mezina shesanarchuneblebs vsvavdii..
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:06:17
exla 4shi viyavi 7 kviris viyavi guliscemac movismin mitxres kargadaa nayopio ravi...
Juni Gachechiladze


09-03-2016
18:05:36
welis tkivilebic maqvs da mokled gadavyvebi am nerviulobas ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია