Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

nuca


08-07-2016
10:42:08
mariam chemtvis kargi klinikebia .. aversi .. chachava.. imedis klinika.. hera.. ravici airchie aqedan romelime.. monaxe kargi eqimi da midi mastan.. yvela zlieri yavt.. :*
nuca


08-07-2016
10:40:19
mari kapanadze aucilrblad ro eqimtan xar misasvleli da samkurnalo albat pirveli ar var vinc geubneba.. shinaur ragaceebs nu cdi.. uaresi ar damarto tavs.. mesmis rtulia eqimtan vizitebi..jer marto fuli ginda ramdeni magram rac ufro male mixval mit meti shansia advilad mogvardes yvelaferi
nuca


08-07-2016
10:38:39
yavas nu svam rasnishanvs diaxac yava unda dalios tu ar unda ro kofeinis abebi daunishnon :D xandaxan isetebs wert mikvirs xolme mara ar vexmaurebi aravis.. es is pontia menstruacias chasaxvis dgidan ro tvlidit :D kremiani namcxvrebi chame roca dagivardeba wneva .. shokoladic chame .. yava dgeshi orjer dalio shegizlia dila sagamos.. ecade iseti dalio ro mogewoneba ..civi yava magalitad ..magaze uketesi dasalevi ra aris..
mariam


08-07-2016
09:21:14
Gamarjobat eqmitan minda konsltaciaze siaruli da hom ver mirchevt karg eqmis da klnikas tbilishi
Eka Papidze


07-07-2016
21:54:31
Jons moiwesrigo areuli cikli,daorsulebit tu folekulis gaskdomis.dgrs daamtxvev ki daorsuldebi magram mase ras daamtxvev.imkurnale,araferi ara mis mkurnaloba vigas ucdi
Eka Papidze


07-07-2016
21:52:08
Natika,chai limonit da tflit...wamlistvis mimarte eqims
Eka Papidze


07-07-2016
21:51:32
13 kviris mere mainc vegar gaigebs kissris nochs..magdenxans rato.daagviane misvla..da yavas nu svav wnevis asawevad,mitumetes ar giyvara da dzalit svav...gemoglobini geqneba dabali lbat,sanam mixval shaqriani wyali mainc dalie asawevad.wamali ar gamoiyeno aravitar shemtxvevashi eqimis gareshe
Jaba Cira


07-07-2016
21:23:23
Elenaa wadi.exoze 14'kvira ukve gviania eqimma rodis dagibara kisris naochs 12 kvirisas itvlian da magit xvdebian bavshvi jamrtelia tu ara nu daigvianeb
ელენა ძნელაშვილი


07-07-2016
16:19:42
Cira 90/60xan rogor xan rogor.dges gavxdi 13 kviris da orshabats unda wavide exoze da gviani xom araa ramodenime dge davigviano exoze??
Juni Gachechiladze


07-07-2016
15:56:51
bevri vici visac qonia areuli cikli da daorsulda kides mkurnalobis gareshe... erti gogoa xan sami tve ar mosioda da daorsulda chveulebrivad...
Juni Gachechiladze


07-07-2016
15:56:51
bevri vici visac qonia areuli cikli da daorsulda kides mkurnalobis gareshe... erti gogoa xan sami tve ar mosioda da daorsulda chveulebrivad...
Jaba Cira


07-07-2016
15:18:44
Me ar msmenia magaze araferi verafers getyvi.. wadi girchev da yvelafers eshveleba :-*
Mari Kapanadze


07-07-2016
15:15:03
jaba cira ki isev asevar minda mkurnaloba da waval albad exlaa maraa ici ramainteresebs eseti ram martla arsebbs tu gaqvt gagebuli maisis dafli da aleti satnlebi rom ketdebaa? mitxres gushvelisoo
Jaba Cira


07-07-2016
15:10:05
Mari kapanadze .. shen didi xania magas wer ar mkurnaaloob .. me mqonda areuli da hormonebi dabali 2 weli armyavda da mxolod 4 tve vimkurnale mere damilagda yvelaferi..
Jaba Cira


07-07-2016
15:04:07
Elena dabali geqneba gemoglobini da wnevebic magitom gaq dabali .. tan arari zaan shashishi dabali wneva mteli fexmzimoba mase mqonda me . Mainc ramdeni gaqvs xolmee??..
Mari Kapanadze


07-07-2016
13:45:25
gogoebo ciklimaqvs areuli da sheidzlebaa darchenaa?
ელენა ძნელაშვილი


07-07-2016
09:56:29
Ar vici maqvs tu ara tonusi,orshabats miwevs exos gadageba,wnevaze ar icis eqimma axla damewyo dadabali wnevebi da yavas vsvav miwevs magla.arada yava at miyvars :(. Sakvebs ras mirchevt ra vchamo umeteswilad
Salome Gudadze


07-07-2016
00:33:39
ana gamarjoba, me maqvs orqiani sashvilosno tumca orrqianis martivi porma unagira maqvs, anu bolomde gayopili araa... sakeisro aucileblad ar ketdeba, umetes shemtxvevashi ki. tu sheni orsuloba normis parglebi chaivlis shedzleb piziologiur mshobiarobas. ramdeni tvis xar/ warmatebebi da janmrteli pawawina...
Toka Nini Toka Nini


06-07-2016
21:18:01
Gaixare ekaa☺☺☺☺☺
Natika Mate


06-07-2016
17:34:00
gamarjobat gogoebo, 16 kviris orsuli var da dzalian gavcivdi , surdo maqvs sashineli, sashishi xom ar aris rame an rogor moviqce xalxuri metodi ar icit ramee ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია