Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

salome`


23-06-2016
11:00:10
gogoebo keti tepnadze gagigiat tbilisshi? IQ klinikashi mushaobs
Jaba Cira


22-06-2016
11:45:43
Taakop eqimtan midi arminda shegashino magram yavisferi gamonadeni moshlis nishania eqims sheexmianee
Tako


21-06-2016
19:46:58
gamarjobat gogoebo, yvelas bednier orsulobas gisurvebt da shemdgomshi bednier dedoba, tkveni daxmareba mchirdeba var 5 kvirs orsuli da es dgeebi mkonda rdzis peri gamonadeni da dges tiitkos moyavispro gamovida, rame sashishi xom ar aris?
Tamo Achii


21-06-2016
15:08:13
იქნებ ვინმე გამომეხმაუროს ვარ 38 კვირის ოსული და ეხომ მიტხრა ბავსჰვის თავის ზომა 33 34 კვირის ნაყოფისხელააო,და საშიში ხომ არაფერია ძალიან ვნერვიულობ?
salome`


21-06-2016
09:56:06
დღეს დილასაც გავიკეთე ტესტი :))) მგონი ტესტომანი გავხდი ისე ვარ დაფეთებული )) ისევ დადებითია, მგონია რომ არ შეცდებოდა უკვე ამდენი დღე.. კვირის ბოლოს წავალ ექიმთან ! :)
mari-mari123


21-06-2016
09:32:50
tonusi mec mitxres magram araperi armtkiva:) odnav xandaxan atasshi ertxel celi tu shemawuxebs da isic dz laitad... me 4 kilo maq momatebuli anu dilas uzmoze rom aviwonebi 3it metivar da mere 4 it :) pirvelze jamshi 25 mqonda momatebuli
Juni Gachechiladze


21-06-2016
00:25:12
nari zogs mteli 9 tve aqvs da ar shvelit araperi, 24 kviris vxdebi da sul ese var
Nari Noro


20-06-2016
23:47:45
imis gamo rom magali tonusi maqvs muclis moshlis saprtxe mqonda tumca ravici sul vwevar daaa imdenad vervgrdznob tkivilebs tumca roca vdgebi egreve weli dzalian mtkivaa :( :( :( sashinelebaaa neta rodisunda gagviaros
Juni Gachechiladze


20-06-2016
20:52:25
Nari me magne b6 vsvamdi mere shemicvala da exla magnerots vsvam magram azri ar aqvs ar mshvelis dgesac ise dzian mtkiva weli da vnerviulob...
Nari Noro


20-06-2016
18:29:06
mari-mari123 simartle ro gitxra me 14 kviris var da 3 kilo davikelii ,gaachnia albad rogori orsuloba gaqvs me toqsikozi maqvs verafers vcham da magitom araferic ar momimatia:(tumcaa vici ro 4 tvisss bevri gamigia rom 1 kilo aqvt momatebuli
Nari Noro


20-06-2016
18:27:34
salooo..aqamde argichvenebdaa axla gichvenebs ratqmaunda jer pawawina iqneba dzalian daaa imitomac dzalian mkrtalad achvenebss damijeree shen namdvilad pexmdzimed iqnebi ubraloood exoze ro waxvide da jer 2 kviris iyos an samis exoze argamochndeba da shegashineben amitom sheni dakvirvebiit tu sadgac 4 kviris mainc iqnebi wadii .me egre mivedi da 3 kvirisac ar vyopilvar turme exom arachvena orsuloba da damtanjes eqimebma ,jer gare orsulobaaaao mere eso mere isooo errti sityvit testi armoityueboda sayvareloo arvici rato magram ase mgonia ro orsulad xarrr amashi isic marwmunebs rom cikli gadagicdaa :* arinerviulo
Nari Noro


20-06-2016
18:24:50
juni..zustad mase varrr sakvercxeebeiic dzalian mtkiva me wina kedlis tonusi maqvs wamlebs mec vsvav da ravi jerjerobit verafers vamchnevvvv :( :( :( mirchevnia sul viwve xolme roca davdivar mtkivaa :( :( me dupastons vsvav da papaverinis santlebs mets arafers shen?:(
Tako


20-06-2016
15:25:49
mari-mari123


20-06-2016
12:31:57
salome orsulobaa ki mkratalad michvena mec ......testi dadebitze arcdeba xolme)) 12 kviraze ramdeni unda moimato norma ramdenia xoar icit? an tqven ramdeni moimatet?
Juni Gachechiladze


20-06-2016
09:52:52
Savaraudod unda iyos orsuliba salome amdenjer tyuilad ar gichvenebda dadebits... Midi eqimtan warmatebebi :*
salome`


20-06-2016
09:12:06
Dilamshvidobisa... Nari.. vnaxe dgesac testi da isev dadebitia ogond mechveneba ro upro mkrtalia vidre gushin.. Imas voikrob sheidzleba ar viko orsulad.. ar vici dzaan dabneuoi var.. jobs ekimtan mivide )))))
Juni Gachechiladze


20-06-2016
00:58:09
Nari.. Tonusi rac orsulad var maqvs sul. Xan sakvercxeebi mtkiva xan weli wamlebs vsvav magram mainc maqvs
Nari Noro


19-06-2016
13:54:51
saloo..arinerviuloo :* :* damijereee testi tu achvenebs arc cdebaaa :* :* xvale aucileblad momwere mainteresebs dzalian genacvale shen:* :*
salome`


19-06-2016
11:51:52
vaime guli ise mibugbugeebs... dzalian vnerviulob :D erti suli makvs rodis mova xvalindeli dila ))) 2 testi gavikete dges dilas da orive dadebiti iko.. dzalian vcdilob tavi shevikavo da chemi kmari ar gavagvidzo da ar vutxra, xvalamde unda shevikavo tavi ramenairad :D :D :D madloba chemo sakvarelo da mogcer xval aucileblad
Nari Noro


19-06-2016
11:31:05
salomee..tu bolos 27 aprils gqonda axla sulmcire 7 kviris gamodixar tumca etyoba eg aremtxveva sadgac 3 4 kviris iqnebi chemi azrit xval dilit tests rom gaiketeb da dainaxav rom kidev dadebitiaa :* :* egreve gaiqeci eqimtan :D :* radgan sheni istoria chemsas dzalian gavs da vici rasac ganicdi:* warmatebebi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია