Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Mika


20-09-2016
18:34:14
Salome eqimtan dadixar? Eg bevrs emarteba mtavaria mkurnalobde sworad.
Mika


20-09-2016
18:33:07
Oqsiprogesteronis nemsi da luteinas santlebi magram eqims kitxe ase sxvisi rchevot ar dalio.ar moixaro odnavadac.
salome


20-09-2016
18:04:18
gamarjobat gogoebo. 1 tvis orsuli var/gamonadeni mqonda yavisferi shemdeg sisxliani mqonda sami dge..exla ki isev yavisferi gamonadeni maqvs..risi bralia xo ar icit an vinmes xo ar gqoniat ase ?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
16:34:39
araaa, signagshi vcxovrobb. welis gasamagrebladd gamogiwera rame?
Mika


20-09-2016
16:30:45
Ar vici albar shenma eqimma ase gadawkvita folis mjavas mec vsvav.me rac mogwere imas vsvav da viketeb.shen tbilisshi cxovrob?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:58:10
mee folis mjava, buskopani da utrojestani daminishna.. ravicii marto utrojestani mishveliss?? sxvacc xo ar mivigo rame?
Mika


20-09-2016
15:43:54
Araferia tavisit alagdebao
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:21:52
mika, eqimma ra gitxra gamonadeni risi bralao?
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
15:15:46
madloba mika, dges viyavi exoze da yvelaferi kargadaao, mimagreba kargiao, arc tonusi maqvs da ver gavuge es gamonadeni ratommaqvs..
Mika


20-09-2016
13:17:56
Me vgebulob dufastons oqsiprogesteroni luteina metipredi foliumis mkava. Hematoma mqonda gaiwova fraqsiparinis nemsi vikete mucelze mec ki meshinia kovel wutas mara kvelaferi uflis nebaa.gmerti shensken.
ცოტნე პავლიაშვილი


20-09-2016
09:03:05
mika, mec vwevars sull da ravici chemma eqimma dzalian shemashina... tqven ra wamlebi daginishnat? dges unda wavide exoze da ravici aba vnaxot ras metyviann.
Megulashvili Dea


20-09-2016
00:49:40
uzmo ara datvirtuli maq magali ragac analizi unda gaviketo xval glukohemoglobini q
Tea Gogaladze


20-09-2016
00:46:03
Dea uzmoze 90 shaqari magali araa normaa.eqiima gitxra ro magaliao?
Megulashvili Dea


20-09-2016
00:25:56
gogoebo vinmes gqoniat magali shaqari? 6 tveshi var da uzmoze 90 mqonda da datvirtulze 209 :((
Natia Mosidze


19-09-2016
22:16:53
gamarjobat gogoebo, var 14kviris orsuli,myavs 11tvis patarac dzalian celqi... xelshi xshirad myavs ris gamoc tonusi maqvs da welis tkivilebi ( vin aris msgavs situaciashi rogor umklavdebit?(
Mika


19-09-2016
21:58:38
Mec 7 kviris var da msgavs situaciashi var eqimma mitxra sashishi araao magrsm woliti rejimia sachiro me sul vwevat.
ცოტნე პავლიაშვილი


19-09-2016
16:43:17
gamarjobaa, iqnebb vinme damexmarott. 7kviris var da erti kviris win viyavi exoze yvelaferi normaluradaa magamm cot0cota gamonadeni mavs xolme eqimma utrojestani gamomiwera rocaa gamonadeni geqnebaa es gamoiyeneoo. iqnebb mitxratt vinmes tu gqoniat msgavsi shemtxveva? dzaliann vnerviulob :(
Mariam


19-09-2016
15:11:12
mari kapanadze, nu dardob iseti gadacdenebi mqonia mtrisas 6 tve arc momsvlia 1-2 jer da chveulebrivad davorsuldi da var ukve 12 kviris. ase rom kvelapers eshveleba, magram koveli shemtxvevistvis wadi ekimtan,,
xatia


19-09-2016
14:07:31
midiii shens eqimtann da wamlebs daginishnavs
xatia


19-09-2016
14:06:53
elena mec maqvs welis tkivilebii da wamlebi daminishna eqimma welis tkivili icis rocca tonusshia bavshviii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია