Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
21:49:50
jaba cira,moicade dediko jer moizardos kide :) mee,pirvel orsulobaze bolo tveshi erti gaichimeboda xolme daa sadgacas ise mcared macherda,ra pozashic viyavi egreve vsheshdebodi,sanam ar gascevda ravici tavi iyo,xeli tu pexi :) ase rom nu nerviulob,jer mtavari cin gaqvs :)
Qeti


06-03-2016
21:49:49
Auu kide 4 dge :(
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
21:46:01
qeti mgoni ukve sashvilosnoshi unda iyos :)
Jaba Cira


06-03-2016
21:36:25
Fiqriia xoo kargad ar mozraoobs da meshinodaaa .. :)
Qeti


06-03-2016
21:01:31
Testi achvenebs da exoze damibares 10 ricxvshi.mgoni sashvilosnoshi unda gadavides tu ragac egeti xo?
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
20:56:30
qeti exo tu testi?exo ravici,exoze nebismier dros chans
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
20:53:38
arvicii nino,me arcertxel ar amiyvania eqimi.daa mag datom xom gitxari rogori tbilad mimigo da mipatrona... magram eg iyo 4,5 clis cin,ravici albat adamianebi icvlebian.... me kide simpizis dzvali mqonda gatexili da magito,mesame sakeisro iqneba axla chemi
Qeti


06-03-2016
19:48:18
gogoebo gadacdenidan ramden dgheshi achvenebs exo?
Nino


06-03-2016
19:34:26
Tavidan imitom daminishnes ro mxedvelobis problema maqvs da mesame mshobiaroba roa magram exla amis gamoc tsesit mchirdeba magram saqme raaris ici tu eqimi ar agyavs yuradgebas aravin gaqcevs piqria
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
16:19:15
jaba cira,kargad ver grdznob,anu dzalian ar partxalebs xo?masec unda iyos,roca dzalian partxaleben jangbadi akliat.
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
16:18:00
nu geshinia,kargad chaivlis yvelaperi,axla nerviulobit da shishit martla ar gairtulo saqme da sakeisro rato gchirdeba?
Nino


06-03-2016
16:15:03
Xo ar bici zustad magram 99% eg unda iyos, dzaan vnerviulob magaze, gmertma gisminos ra piqria kide chaval eqimtan mashin tqma damavitsyda tan imis meshinia rom iqamde mshobiaroba ro dametsyos chemit da vegar gamiketon, orive naadrevad myavs gachenili
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
14:40:54
eka papidze gilocav :)
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
14:37:29
nino papiloma virusi moqmedebs roca bavshva ushualo kavshiri aqvs dedis sisxltan,magalitad bunebrivi mshobiaroba,sakeisroti shansi gadadebis titqmis 0-is tolia.es yvelaperi iqidan vici rom fb-ze myavs erti megobari amerikashi cxovrobs,eqimia,iman dacera ertxel statusi,sascaulad sevdiani :(eg virusi hqonda bavshvs dedisgan gadadebuli da ukurneblad iyo daavadebuli,cxvirshi da sasuntq gzebshi ezrdeboda mravali mechechebi da rom ar damxrchvaliyo,periodulad operaciebs uketebdnen,4 clamde gadzloo :( shen sakeisros iketeb,amitom nu geshinia,tumca uyuradgebodac nu datoveb,an iqneb sulac araa eg da sxva ramea.
Nino


06-03-2016
13:19:56
Xo mec egre var piqria ori myavs da mec marto vcxovrob damxmare aravin myavs. Vnerviulob da raze ici, erti ori tve iqneba dabla gamichnda tsvrili xoda eqimma exla ro shexeda vitom magram zogi meubneba papiloma virusma iciso da guliga miskdeba, neta nayopze moqmedebs?
salome`


06-03-2016
11:59:54
მადლობა ირმა :) ჯერჯერობით არაფერი ჩანს, თუ ზეგაც არ გამოჩნდა წავალ ანალიზებზე.. მგონი სულერთია რომელ კლინიკაში მივალ არა? :) მადლობა დიდი
Eka Papidze


06-03-2016
09:23:31
Rogorc chans axalbedebs ar aqcevt yuradgebas..:-)
ფიქრია ბაწაშვილი


05-03-2016
22:08:19
nino shen kide cota dagrcha :) me mteli zapxuli gaberilma unda viaro.samiveze ase momicia,plius ori veluri mosavleli da marto vcxovrob :)
Irma


05-03-2016
20:12:20
სალომე ,,,, მე გადაცილებიდან 2 დღეში მიჩვენა... გააჩნია როდის მოხდა განაყოფიერება,ჩასახვიდან გასული უნდა იყოს 2 კვირა და აჩვენებს!!! ასე რომ წესით უნდა გიჩვენოს . წარმატებები
Nino


05-03-2016
17:39:42
Xo sxva ra maqvs aba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია