Orsuli.ge - ჩათი

მთვლელები

ამ გვერდის ნახვის უფლება მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ

ავტორიზაცია

Nino


06-03-2016
16:15:03
Xo ar bici zustad magram 99% eg unda iyos, dzaan vnerviulob magaze, gmertma gisminos ra piqria kide chaval eqimtan mashin tqma damavitsyda tan imis meshinia rom iqamde mshobiaroba ro dametsyos chemit da vegar gamiketon, orive naadrevad myavs gachenili
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
14:40:54
eka papidze gilocav :)
ფიქრია ბაწაშვილი


06-03-2016
14:37:29
nino papiloma virusi moqmedebs roca bavshva ushualo kavshiri aqvs dedis sisxltan,magalitad bunebrivi mshobiaroba,sakeisroti shansi gadadebis titqmis 0-is tolia.es yvelaperi iqidan vici rom fb-ze myavs erti megobari amerikashi cxovrobs,eqimia,iman dacera ertxel statusi,sascaulad sevdiani :(eg virusi hqonda bavshvs dedisgan gadadebuli da ukurneblad iyo daavadebuli,cxvirshi da sasuntq gzebshi ezrdeboda mravali mechechebi da rom ar damxrchvaliyo,periodulad operaciebs uketebdnen,4 clamde gadzloo :( shen sakeisros iketeb,amitom nu geshinia,tumca uyuradgebodac nu datoveb,an iqneb sulac araa eg da sxva ramea.
Nino


06-03-2016
13:19:56
Xo mec egre var piqria ori myavs da mec marto vcxovrob damxmare aravin myavs. Vnerviulob da raze ici, erti ori tve iqneba dabla gamichnda tsvrili xoda eqimma exla ro shexeda vitom magram zogi meubneba papiloma virusma iciso da guliga miskdeba, neta nayopze moqmedebs?
salome`


06-03-2016
11:59:54
მადლობა ირმა :) ჯერჯერობით არაფერი ჩანს, თუ ზეგაც არ გამოჩნდა წავალ ანალიზებზე.. მგონი სულერთია რომელ კლინიკაში მივალ არა? :) მადლობა დიდი
Eka Papidze


06-03-2016
09:23:31
Rogorc chans axalbedebs ar aqcevt yuradgebas..:-)
ფიქრია ბაწაშვილი


05-03-2016
22:08:19
nino shen kide cota dagrcha :) me mteli zapxuli gaberilma unda viaro.samiveze ase momicia,plius ori veluri mosavleli da marto vcxovrob :)
Irma


05-03-2016
20:12:20
სალომე ,,,, მე გადაცილებიდან 2 დღეში მიჩვენა... გააჩნია როდის მოხდა განაყოფიერება,ჩასახვიდან გასული უნდა იყოს 2 კვირა და აჩვენებს!!! ასე რომ წესით უნდა გიჩვენოს . წარმატებები
Nino


05-03-2016
17:39:42
Xo sxva ra maqvs aba
ფიქრია ბაწაშვილი


05-03-2016
16:09:47
xoo nino erti kvirit adre igegmeba cesit,gaudzeli
Nino


05-03-2016
16:06:45
20 Amde mainc davicdi da tu iqamde araferi iyo 38 kviraze ise da vinc iqneba im eqims gavesaubrebi da vnaxot ras metyvian, 40 kviramde vin ucdis aba sakeisros gaketebas
salome`


05-03-2016
14:50:14
ფიქრია მადლობა პასუხისთვის :)
ფიქრია ბაწაშვილი


05-03-2016
12:41:05
salome,daorsulebidan 2 kviris mere testi ukve achvenebs orsulobas,iqamde ara,gaikete ukve daa me chveulebrivs vaketeb xolme ravici da arcertxel ar shemcdara :)
Eka Papidze


05-03-2016
12:23:59
Gamarjobat gipucebo,me axali var da.minda sheenogiertdet..meore oraulobaa,ogond pirvelis shemtxvevashi nagofi ar ganvitarda da medikamentoziri gavikete ver moeria medikamenti da gamotumbva gamogxekac damchirda.zaan meahinoda rom agar amyoloda 6tve gavida abortidan da ki amyva..:-),testi ori dgia gaketebuli maqvs da xval_zeg exosac gavikwteb :-)
salome`


05-03-2016
09:23:29
გოგოებო, მითხარით როდის გავიკეთო ტესტი რა :( 1 თებერვალს მქონდა ციკლი წესით უნდა დამწყებოდა 3ში ან მაქსიმუმ 4ში.. როდის გავიკეთო რო რეალური პასუხი მაჩვენოს? ჩვეულებრივი ტესტი გავიკეთო თუ ბბ ტესტი ვიყიდო? მადლობა დიდი
ფიქრია ბაწაშვილი


05-03-2016
01:04:32
mdaa,da ras apireb nino?
Nino


05-03-2016
00:08:54
Viyavi da jeresertic pirdapir mitxra unda amiyvanoo jobia 300 lari daamato vidre vinc dagxvdeba iman gagiketoso da meorec 1 apriliskeno mag dros 40 kviris viqnebi da verc mival maqamde
Irma


04-03-2016
19:58:48
lika me monda hipertonusi da vdietobdi, aranairi mware mjava da tomatiani ar mechmeboda, 2 kvirashi normatunushi movida sashvilosno, tavi ar gadaigalo da iweqi dziritadad!!!
Jaba Cira


04-03-2016
11:29:41
Rogooor xartt gogooeboo... zalian vnerviuloob ukve 20 kviris var da bavshvis mozraobas ver vgrznoob kargaad .. ras mircheevt exozee xo ar miviide???..
ფიქრია ბაწაშვილი


03-03-2016
23:57:08
xoo nino,vnaxot ras getyvis.xval mec ,mivdivar analizebze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248


ჩათის სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია არსებულმა აბონენტებმა.

© 2015 ყველა უფლება დაცულია