ექოსკოპიური პარამეტრების განმარტებები ორსულობის ადრეული და გვიანი ვადებისთვის

კატეგორია: მკურნალობა

ექოსკოპიური დიაგნოსტიკა, ორსულობის ვადიდან გამომდინარე, ემსახურება სხვადასხვა კლინიკური ინფორმაციის მოპოვებას, რაც ეხმარება გინეკოლოგს გაუწიოს მეთვალყურეობა ორსულობის ფიზიოლოგიური განვითარების პროცესს. ყველა ორსულს აინტერესებს ამ კვლევის პასუხში ჩამოწერილი პარამეტრების ნორმები, მით უფრო მათი დახასიათება და განმარტება. მიუხედავად იმისა რომ არასამედიცინო ენაზე ძნელია სრული განმარტების გადმოცემა, ჩვენ შევეცადეთ მცირედ მაინც „დავაკვალიანოთ“ ჩვენი ორსულები ამ მიმართულებით. 

მთელი ორსულობის მანძილზე აუცილებელია ჩატარდეს მინიმუმ 5 ექოსკოპიური კვლევა.

ექოსკოპიური კვლევის ჩატარების ჯერადობა შესაძლებელია გაიზარდოს ჩვენებებიდან გამომდინარე, მაგრამ რადგანაც არ არსებობს მტკიცებითი ბაზა, რომ ულტრაბგერითი დასხივება აბსოლუტურად უსაფრთხოა ნაყოფისთვის, სასურველია მინიმუმამდე იქნას შემცირებული ამ მანიპულაციის გამოყენება (თუ რათქმაუნდა ამის საფუძველს იძლევა ორსულობის მიმდინარეობის სურათი).

ექოსკოპიური კვლევა 5-8 კვირის ვადაზე

ტარდება ორსულობის ფაქტის დასადგენად და იმპლანტაციის (სანაყოფე კვერცხის მიმაგრების) ადგილის განსაზღვრის მიზნით. ემბრიონის სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ დასკვნა კეთდება მისი გულის ცემის მოსმენის (ისმინება უკვე 5-7 კვირიდან) და მოძრაობითი აქტივობის დაფიქსირების (პირველი მოძრაობები ფიქსირდება 8-9 კვირის ვადაზე) საფუძველზე. ემბრიონის დასახასიათებლად ამ ვადაზე გამოიყენება მხოლოდ 2 პარამეტრი: სანაყოფე ბუშტის შიდა დიამეტრი და თხემ-კუდუსუნის ზომა, მათი ნორმები ორსულობის კონკრეტული კვირისთვის მოცემულია ცხრილში 1.

ასევე ხდება ქორიონის (პლაცენტის წინამორბედის) და სანაყოფე წყლების  დათვალირება.

ამ ვადაზე შესაძლოა გაჩნდეს კითხვები, სკურპულოზური დათვალიერება ემბრიონის ზომების სიმცირის გამო რთულია, ამიტომ ხშირად ინფორმაციის გადამოწმება ხდება 3-5 დღიანი ინტერვალის შემდეგ.

ექოსკოპიური კვლევა 10-12 კვირის ვადაზე

ტარდება პროგრესირებადი ორსულობის ფაქტის კონტატირებისთვის და ორსულობის ვადის დასაზუსტებლად. ამ დროისთვის მშობიარობის სავარაუდო თარიღი ისაზღვრება მაქსიმუმ 2-5 დღის ცდომილებით.ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი პარამეტრის კვლევა, რომელიც ემსახურება ქრომოსომული დაავადებების (მ.შ. დაუნის სინდრომის) ადრეულ დიაგნოსტიკას - ნაყოფის საყელოს ნაოჭის სისქის დადგენა (ყელია არის რბილი ქსოვილების საერთო სისქე). ასევე ისაზღვრება პლაცენტის მიმაგრების ადგილი, სანაყოფე წყლების რაოდენობა და განჭვირვალობა. ვლინდება არის თუ არა შემდეგი გართულებები: საშვილოსნოს ჰიპერტონუსი, პლაცენტის აშრევება, ისთმო-ცერვიკალური უკმარისობა.

ექოსკოპიური კვლევა 20-24 კვირის ვადაზე

ძირითადი ყურადღება ამ ვადაზე მახვილდება ნაყოფის განვითარების მანკების გამოვლენა/გამორიცხვაზე. ისაზღვრება შეესაბამება თუ არა ნაყოფის ზომა ორსულობის სავარაუდო ვადას, იკვლევენ სანაყოფე წყლებისა და პლაცენტის მახასიათებლებს.

ექოსკოპიური კვლევა 30-32 კვირის ვადაზე

კვლევის ობიექტები იგივეა ( ნაყოფი, პლაცენტა, სანაყოფე წყლები) რაც წინა კვლევისას, ემატება ამ ვადისთვის ნაყოფის მოძრაობითი აქტივობის შეფასება, ასევე ყველაზე მთავარ სიახლედ ითვლება დოპლეროგრაფიული კვლევის ნაწილი, რომელიც საშუალებას იძლევა დახასიათდეს საშვილოსნო-პლაცენტარული და ფეტო-პლაცენტარული სისხლის მიმოქცევის პარამეტრები.

ექოსკოპიური კვლევა მშობიარობამდე

კეთდება  ყველაზე მთავარი სამეანო ინფორმაციის - ნაყოფის მასის, მდებარეობის განსასაზღვრავად, ასევე ჭიპლარის მარყუჟის (შემოხვევის) დასადგენად/გამოსარიცხად. ეს ერთ-ერთი ძირითადი ინფორმაციაა, რომელზე დაყრდნობითაც წყდება მეანის მიერ ფიზიოლოგიური მშობიარობის თუ საკეისრო კვეთის დაგეგმვის საკითხი.

ორსულის ექოსკოპიური კვლევის ზოგიერთი ყველაზე მთავარი ობიექტ

საშვილოსნოს ყელის მდგომარეობა

საშვილოსნოს ყელის სიგრძე ორსულობის ვადის პროპორციულად იზრდება და საშუალოდ 3 სმ. შეადგენს.პათოლოგია დიაგნოსტირდება როდესაც მისი სიგრძე დამოკლებულია საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებაში (30 მმ-ზე). მთელი ორსულობის მანძილზე ...., შიდაც და გარეთაც, დახურულია. მშობიარობამდე საშვილოსნოს ყელი იწყებს გადასწორებას. თუ ეს ადრეულ ვადაზე ხდება საუბრობენ ისთმო-ცერვიკალურ უკმარისობაზე, რაც მოითხოვს ყელის ნაადრევი გახსნის საპროფილაქტიკოდ ყელზე მომჭიმავი ნაკერის დადებას.

საშვილოსნოს მიომეტრიუმის მდგომარეობა

ტერმინი „საშვილოსნოს ტონუსი“ გულისხმობს ექოსკოპიურადსაშვილოსნოს ტანის რომელიმე უბანში გასქელებული მონაკვეთის აღმოჩენას, რაც უკავშირდება ამ უბანზე საშვილოსნოს გლუვი კუნთების შეკუმშვას (სპაზმს). კუნთოვანი შრის გარდამავალი სპაზმი ნორმად ითვლება მესამე ტრიმესტრის ბოლოსკენ, როდესაც კუნთოვანი აპარატი იწყებს „ვარჯიშს და მზადებას“ მშობიარობისთვის. პირველ-მეორე ტრიმესტრში ეს მოვლენა ითვლება პათოლოგიად.

პლაცენტის მგდომარეობა

პლაცენტა ამარაგებს ნაყოფს ჟანგბადით და საკვები ნივთიერებებით, „პასუხისმგებელია“ ნაყოფის ზრდა-განვითარების პროგრესზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი მდგომარეობის მონიტორინგი მთელი ორსულობის მანძილზე და იზომება რამოდენიმე პარამეტრით:

მდებარეობა (ნორმაში საშვილოსნოს წინა ან უკანა კედელზე, მარჯვნივ ან მარცხნივ საშვილოსნოს ფსკერისკენ). როდესაც ისმება დიაგნოზი „პლაცენტის წინმდებარეობა“, გულისხმობს, რომ პლაცენტის ქვედა კიდე გადაფარავს საშვილოსნოს შიდა ....ნორმაში პლაცენტის ქვედა კიდესა და ...-ს შორის  მანძილი შეადგენს მინიმუმ 5 სმ, ოპტიმალურია 8 სმ. მანძილის დამოკლება, რაც მოიხსენიება როგორც პლაცენტის წინმდებარეობა მშობიარობის დროს იწვევს პლაცენტის ნაადრევ აშრევებას და მწვავე ფეტო-პლაცენტური უკმარისობის განვითარებას, ამიტომ ამ ვითარებაში კეთდება საკეისრო კვეთა. თუმცა ორსულობის ნაადრევ ვადაზე დასმული ეს დიაგნოზი არ ქმნის სრულ სურათს სამშობიარო გამოსავალზე, რადგან პლაცენტას ახასიათებს „მიგრაციის“ უნარიც და „წინმდებარე ქორიონი განვითარება ნორმალურად მდებარე პლაცენტით მთავრდება.

სტრუქტურა და სიმწიფის ხარისხი - 27 კვირამდე პლაცენტის სიმწიფის ხარისხი ნულოვანია, 27-32 კვირიდან პლაცენტა აღწევს მომწიფების პირველ ხარისხს. (27 კვირამდე პლაცენტის სიმწიფის 1 ხარისხი ნიშნავს მის ნაადრევ მომწიფებას და თავის თავში შეიცავს  პლაცენტის დაბერების რისკს,32 კვირის შემდეგ პლაცენტის სიმწიფის 0-ოვანი ხარისხი მის უკმარისობაზე მეტყველებს). 32-36 კვირიდან პლაცენტის სიმწიფის ხარისხია 2, 36 კვირიდან სიმწიფის ხარისხი შესაძლოა იყოს 3, თუმცა ის შესაძლოა 2 მაჩვენებელზეც შენარჩუნდეს.პლაცენტის სტრუქტურა იცვლება მისი სიმწიფის ხარისხის პროპორციულად, როდესაც ერთგვაროვანი, 0 სიმწიფისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა იძენს წილაკოვან სახეს, სიმწიფის ხარისხის მატებასთან ერთად იმატებს წილაკების რაოდენობაც. 2 ხარისხის სიმწიფის პლაცენტა გავს კანგაცლილ ფორთოხალს.

კალცინატები - პლაცენტაში კალციუმის მარილების ჩალაგება, შესაძლოა განვითარდეს პლაცენტის სიმწიფის 1 ხარისხის მიღწევისას, დაკავშირებულია ვიტამინო-მინერალური ცვლის დეფიციტთან.

მკვდარი უბნები (პლაცენტის ინფარქტი) - ეს პლაცენტის ის უბანია, სადაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდება  უჯრედებისრაღაც მასის სიკვდილი, წყდება სისხლის მიმოქცევა, შესაბამისად მცირდება ნაყოფის მომარაგება ჟანგბადითა და საკვები ნაერთებით, რაც მის ზრდა-განვითარების შეფერხებას და მწვავე შემთხვევებში სიკვდილსაც იწვევს. პლაცენტის ინფარქტის გამომწვევ ყველაზე მთავარ მექანიზმს წარმოადგენს დედის პათოლოგიური ჰიპერკოაგულაცია და ანემია.

სანაყოფე წყლების სტრუქტურა და რაოდენობა

ამნიოტური ანუ სანაყოფე წყლების რაოდენობა საკმაოდ სუბიექტური ცნებაა, ნაყოფის სხეულსა და საშვილოსნოს შორის მანძილი ყველაზე ღრმა ჯიბეში შეადგენს 2-8 სმ.

თუ დიაგნოზი

მცირეწყლიანობაა - ორსულობის ადრეულ ვადაზე ის მიუთითებს ინფექციური პროცესის არსებობაზე, მესამე ტრიმესტრის ბოლოს კი მეტყველებს პლაცენტის დაბერების პროცესზე და ვადაგადაცილებაზე.

ჭარბწყლიანობაა - ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამ გართულებას, ესაა ინფექციაც, ჰორმონული დისბალანსიც, რეზუს-კონფლიქტი, გვხვდება ნაყოფის ანომალიების დროსაც, თუმცა ხანდახან ეს ქალის ინდივიდუალური ფიზიოლოგიური თავისებურებაცაა, ამიტომ ამ დიაგნოზთან ფატალური ასოციაციების დაკავშირება არაა სასურველი. თუ კლინიკური სურათი სხვა გართულებებზე არ მეტყველებს, მხოლოდ ჭარბწყლიანობა პათოლოგიად არ ითვლება.

ამღვრეული სანაყოფე წყლები - ადრეულ ვადაზე ის უხშირესად მიუთითებს ინფექციურ პროცესზე, თუმცა 30 კვირიდან წყლების მცირე შემღვრევა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ნაყოფის ეპითელიუმის ჩამოფცქვნასთან, რომელიც საოფლე ჯირკვლების სეკრეტთან ერთად ამღვრევს სანაყოფე წყლებს. 35 კვირიდან შესაძლოა სანაყოფე წყლები შეიმღვრეს აქ მეკონიუმის (ნაყოფის პირველი განავალი) გამოჩენით, თუმცა ეს მაინც მის ჰიპოქსიურ მდგომარეობაზე მეტყველებს.

ნაყოფის განვითარების პარამეტრები (ნაყოფის ბიომეტრია)

ექოსკოპიური კვლევის პასუხის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები:

პირველი პუნქტი ეძღვნება საპასპორტო მონაცემებს;

მეორე პუნქტი გადმოსცემს ბოლო მენსტრუალური ციკლის პირველ დღის თარიღს და ორსულობის სავარაუდო ექოსკოპიურ ვადას (მოცემულს კვირებში).

მესამე პუნქტი ახასიათებს ნაყოფს:

 1. ნაყოფის რაოდენობას, სიცოცხლისუნარიანობას.
 2. ნაყოფის მდებარეობას (თავით წინამდებარეობა, მენჯით წინამდებარეობა, გარდიგარდმო და სხვ). 30 კვირამდე ნაყოფი იცვლის მდებარეობას, რაც პათოლოგიას არ წარმოადგენს, 30 კვირიდან მან უნდა დაიკავოს მისთვის განკუთვნილი თავით წინამდებარეობა. სხვა პოზიციის შემთხვევაშიც 36 კვირამდე შესაძლოა ნაყოფმა შეიცვალოს მდებარეობა, თუ ასეთი რამ არ მოხდება, დგება საკეისრო კვეთის საკითხი.
 3. ნაყოფის ფეტომეტიას, რომელიც თავის მხრივ შედგება:

ნაყოფის წონისა და სიგრძისაგან;

ნაყოფის ბიომეტრიული (თავის, მუცლის, გულმკერდის, ბარძაყის) მახასიათებლებისაგან;

შემოკლებების განმარტებები:

 • BPD – თავის ბიპარიეტალური ზომა
 • OFD – თავის შუბლ-კეფის დიამეტრი
 • ДГрК – გულმკერდის დიამტრი
 • FML - ბარძაყის ზომა
 • ABDმუცლის დიამეტრი
 • AC - მუცლის გარშემოწერილობა
 • НС - თავის გარშემოწერილობა
 • HUM - მხრის ზომა
 1.  მეოთხე პუნქტი იძლევა განმარტებებს და დიაგნოზს შეესაბამება თუ არა ნაყოფის ბიომეტრია ორსულობის მოცემულ ვადას.

შესაძლო შეცდომები:

ორსულობის ვადა არასწორადაა დადგენ  - შესაძლოა ოვულაცია ზუსტად ციკლის მე-14 დღეს არ მოხდა, ამიტომ ცდომილება 2-4 კვირას შეადგენს, ხოლო ორსულობის მთლიანი ხანგრძლივობა 38-42 კვირას.

ნაყოფის კონსტიტუციური თავისებურებები - მშობლების ანატომიური ზომებიდან გამომდინარე შესაძლოა ნაყოფის ბიომეტრიული მარკერების ნორმასთან მიმართებაში შესაძლო ჩამორჩენა ან მეტობა. ყველაზე მთავარი არა ერთეული ექოსკოლპიური კვლევის პასუხია, არამედ მაჩვენებლების ზრდის დინამიკა, ამიტომ სასურველია ხუთივე ექოსკოპიური კვლევა ჩატარდეს ერთ ულტრაბგერით აპარატზე. я из особенностей конституции родителей.

შესაძლო პათოლოგიებ

ნაყოფის ზრდა-განვითარებაში ჩამორჩენა  - პროპორციული ჩამორჩენისას ყველა პარამეტი ჩამორჩება 4 კვირაზე მეტი ცდომილებით, ასიმეტრიულის შემთხვევაში სხეულის რომელიმე ნაწილის პარამეტრები ჩამორჩება ან მეტია ნორმალურ მაჩვენებელთან მიმართებაში. ეს სინდრომი მოითხოვს სწრაფ გინეკოლოგიურ სამკურნალწამლო ჩარევას.

ნაყოფის საყელოს ზომის მატება - ნორმაში 12 კვირისთვის ის არ უნდა აღემატებოდეს 2,5-3 მმ-ს. მისი მატება მიანიშნებს ქრომოსომული დაავადების რისკზე, თუმცა მხოლოდ ეს ნიშანი არ იძლევა საშუალებას ზუსტი დიაგნოსტირების, ის სიმპტომოკომპლექსის შემადგენელი ნაწილია და აღმოჩენისას ითხოვს შემდგომ სკურპულოზურ გადამოწმებას და კვლევას. ყველაზე ხშირი დაუნის სინდრომზე ეჭვის მიტანისას ამ ნიშნით, გადამოწმდება ანამნეზი (უახლოესი ნათესავების ავადობა ამ სინდრომით), ალფა-ფეტოპროტეინის ტესტი, რომელიც 15-20 კვირიდანაა ინფორმატიული და ე.წ. პაპპ-ტესტი.

ნაყოფის თანდაყოლილი ანომალიები -დიაგნოსტირდება რამოდენიმე გადამოწმების შემდგომ.

ჭიპლარის მარყუჟი ანუ შემოხვევა -  აქტუალურია უშუალოდ მშობიარობამდეპერიოდში, თუ სისხლის მიმოქცევის პარამეტრები ნორმის ფარგლებშია, მშობიარობამდე არ ითვლება პათოლოგიად.

ნაყოფის გულისცემის სიხშირის მატება  - ნორმაში საშუალოდ 140 დარტყმას შეადგენს წუთში. სხვადასხვა მიზეზების გამო ის შესაძლოა შეიცვალოს, თუმცა 120-160 დ/წთ არ აღიქმება პათოლოგიურად, ძირითადი მარკერია ნაყოფის ჰიპოქსიის (ჟანგბადის ნაკლებობის).


სტუმრებმა გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია
mutsla123
 • 26 სექტემბერი 2011 21:37
 •    სტატუსი:გასულია   
love
nino nino
 • 28 ოქტომბერი 2011 00:05
 •    სტატუსი:გასულია   
პ?რადად ჩემგან დ?დ? მადლობა ასეთ? ?ნფ?რმაც??ს მოწვდ?სთვ?ს,მომავალ? დედებ?სთვ?ს ძალ?ან სა?ნტერესოა და საჭ?რო
mariam
 • 8 ნოემბერი 2011 21:29
 •    სტატუსი:გასულია   
mogesalmebiT. var 16 kviris orsuli. dges vikavi gurgenidzestan sqesis dadgenaze da mitxra fexifexze aqvs gadachdobili, mchidrod gadadebuli da mainc vxedav rom gogoao da sheidzleba am shemtxvevashi rom cdomileba ikos? gamotvlebit am saitzec da sxva saitzec bichi iko savaraudod
teklaa
 • 24 ნოემბერი 2011 21:19
 •    სტატუსი:გასულია   
4,5 კვ?რაზე ნაყოპ? რო არ ჩანდეს საშ?შ?ა? გტხოვთ მ?პასუხეთ საშვ?ლოსნო მზარდ?ა
ekaeka
 • 7 დეკემბერი 2011 18:04
 •    სტატუსი:გასულია   
teklaa,
არაა საშ?შ? არც ჩემ? არ ჩანდა და 10 დღეშ? დამ?ბარეს და 5-6 კვ?რა მ?თხრეს.
mariko999
 • 10 დეკემბერი 2011 14:20
 •    სტატუსი:გასულია   
სქეს? არ ჩანს 13 კვ?რამდე...
biguzi
 • 13 დეკემბერი 2011 18:01
 •    სტატუსი:გასულია   
მე პ?რველ ორსულობაზე 10კვ?რაზე მ?თხრა სქეს?,გენრ?ეტასთან ვ?ყავ? გაგუაშ?,ოღონდ 10კვ?რა ?ყო ჩასახვ?დან და არა ბოლო მენზ?ს პ?რველ? დგ?დან,ახლა ვარ 8კვ?რ?ს და 12კვ?რაზე გავ?კეთებ ეხოს
barbikuna
 • 24 დეკემბერი 2011 19:05
 •    სტატუსი:გასულია   
პ?რველად რომ მ?ვედ?? ვ?კავ? სამ?მკვ?რ?ს დაა 1 თვეშ? მოდ?ო დაა საშ?შ? ხომ არ არ??ს კ?დევ გადაგება ეხოს?? ანუ 12 კვ?რამდე 2 ჯერ მ?წეევს რამე გარტულებ არ გააკვს უბრალოდ დამ?ბარაა მოდ?? კონსტლტაც?აზეოო
mariko999
 • 29 დეკემბერი 2011 17:42
 •    სტატუსი:გასულია   
barbikuna გენაცვალე ბევრ? ვ?ც? 25 ეხოს ?ღებს და ბავშვებ? ჯანმრთელებ? არ?ან ასე რომ ეგ არაფერ?ა ნურაფრ?ს შეგეშ?ნდება :)
gigachedia
 • 3 მაისი 2012 16:21
 •    სტატუსი:გასულია   
გამარჯობატ ორსულობ?ს ვადას როგორ ადგენენ სჰე?დზლება 3 კვ?რა სჰეცდეს?
branci
 • 7 ივნისი 2012 18:32
 •    სტატუსი:გასულია   
kiss
tekasho
 • 12 ივნისი 2012 21:58
 •    სტატუსი:გასულია   
mutsla123,
love
branci
 • 16 ივნისი 2012 19:32
 •    სტატუსი:გასულია   
ვა? 32 კვ?რ?ს ვარ და ორშაბათს მეოთხე ეხოზე ვარ დაბარებულ? დავ?გვ?ანე ვ?თომ? winked
le-li-ko
 • 3 ივლისი 2012 12:28
 •    სტატუსი:გასულია   
kiss
madonna5
 • 12 აგვისტო 2012 18:10
 •    სტატუსი:გასულია   

teklaa არაა საშ?შ? ჩემ?ც არ ჩანდა მაგ დროს შავ? წერტ?ლ? ჩანდა მარტო winked
madonna5
 • 12 აგვისტო 2012 20:53
 •    სტატუსი:გასულია   
გოგოებო არ ?ც?თ 4D ფორმატ?თ სად ?ღებენ ეხოს ? ოღონტ ?სეთებ? შვებულებაშ? რომ არ ?ყვნენ wink
salogiviko
 • 5 სექტემბერი 2012 21:49
 •    სტატუსი:გასულია   
gamarjobat, var 1 tvis pexmdzime da makvs nestruacia ramdenad sashishia ikneb gmitxrat, an dasashvebia tu ara, mivide unda exoskopiaze
kikino
 • 5 სექტემბერი 2012 21:52
 •    სტატუსი:გასულია   
salogiviko,
manamde ar yopilxar exoze?aucileblad midi dena ar gqondes tkivilebi ar gaqvs?an eqims daureke shensas da getyvis raunda qna saxlshi ra gacherebs shen raici ro menstruaciaa
salogiviko
 • 5 სექტემბერი 2012 21:58
 •    სტატუსი:გასულია   
agricxvaze ara var jer, xval mivdivar exoze, rogorc nestruacia ise modis cvetebi
,cota modis
salogiviko
 • 5 სექტემბერი 2012 21:58
 •    სტატუსი:გასულია   
celi mtkiva ukve 2 kviraaa
salogiviko
 • 5 სექტემბერი 2012 22:00
 •    სტატუსი:გასულია   
exoze xval mivdivar ekimi ara mkavs jer agricxvaze ar vkopilvar
daniela
 • 19 სექტემბერი 2012 14:55
 •    სტატუსი:გასულია   
მ?ვესალმებ? კველააააააა ორსულს winked
wertiko
 • 7 ოქტომბერი 2012 23:32
 •    სტატუსი:გასულია   
ertisuli maqvs exoze gavigo sqesi arada jer sul ori tvis var recourse
lala555
 • 8 ოქტომბერი 2012 00:08
 •    სტატუსი:გასულია   
wertiko,
me otxshabats mivdivar exoze da rodis mova vitcli dgeebs,gavigo rogor aris patara, da mec erti suli mak rodis gavxdebi 12 kviris favigo sqesi, sul ertia, magaram mainc mainteresebs winked
salka
 • 12 ოქტომბერი 2012 07:37
 •    სტატუსი:გასულია   
ერთ? სულ? მაქ როდ?ს გავ?გებ რომელ? მყავს მუცელშ?,ორ?ვე მ?ნდა ?სე ბ?ჭ ბავშვებზე მაფანატებს ხოლმე love
lali chigladze
 • 13 ოქტომბერი 2012 14:15
 •    სტატუსი:გასულია   
ერთ? სულ? მაქ როდ?ს გავხდებ? 12 კვ?რ?ს გავ?გო რა მყავსსსსსსსს....ორ? ბ?ჭ? მყავს და გოგო მ?ნდა ზაან მწარედდდდდდ..... kiss kiss
lali chigladze
 • 13 ოქტომბერი 2012 14:18
 •    სტატუსი:გასულია   
წარმატებებ? ყველა ორსულსსსს...... love kiss
takusa
 • 17 ნოემბერი 2012 23:48
 •    სტატუსი:გასულია   
gamarjobat gogoebo ori tvis orsuli var da sqesis gageba minda saswrapot da vis mirchevt exoze vistan mivide?winaswar didi madloba
Mado))
 • 26 ნოემბერი 2012 13:00
 •    სტატუსი:გასულია   
takusa,
amiran Gurgenidzestann midii takussaaa.. Dzaaliann dzlieriaa)) zsutad getyviissss sqqess)) me mastn vikavi..
Mado))
 • 26 ნოემბერი 2012 13:04
 •    სტატუსი:გასულია   
მე გოგო მ?ნდოდა მარა რომ გავ?გე ბ?ჭ? ?ყო, არ მ?ნან?აა... რაც არუნდა გყავდეთ არ თქვათ რომ ?სს სქეს? არ გ?ნდოდათ.. არ შე?ძლებააა, არაფრ?თ... წარმატებებ?? kiss
>>შემდეგი <<უკან
ინფორმაცია
Members of სტუმარი cannot leave comments.