qeti1992
 • 21 იანვარი 2014 12:27
 •    სტატუსი:გასულია   
ubralod sahoshi rom viketeb imitom meshinia bavshvs araperi avnos magram radgan idaxit rom tqvenc gagiketebiat agar vinerviuleb
teo(1993)
 • 21 იანვარი 2014 12:25
 •    სტატუსი:გასულია   
qeti1992,
sanerviulo araferi gaqvs. ramdeni kviris xar?
teo(1993)
 • 21 იანვარი 2014 12:24
 •    სტატუსი:გასულია   
shavtuxa88,
27kvira aris 6tve. 31kvira da 3-4dge 7tve.
qeti1992
 • 21 იანვარი 2014 12:24
 •    სტატუსი:გასულია   
dalian didi madloba gogoebo rom mexmaurebit . aq rom shemovdivar vcynardebi xolme tqveni rchevebit. es chemi pirveli shvilia da yvelaperze vnerviulob
teo(1993)
 • 21 იანვარი 2014 12:22
 •    სტატუსი:გასულია   
33kviraze simwifis xarisxi ramdeni gqondat? me 0maqvs da es normaluria eqims araferi ar utqvams.
teo(1993)
 • 21 იანვარი 2014 12:19
 •    სტატუსი:გასულია   
qeti1992,
me viketebdi ara arafers avnebs.
likunakuna
 • 21 იანვარი 2014 12:18
 •    სტატუსი:გასულია   
makomari123arar orsulaad.exla velodebi cikls, sheidzleba vpiqrob kvercxujredi gaskda da mand warmoiqmna yviteli kista
teo(1993)
 • 21 იანვარი 2014 12:16
 •    სტატუსი:გასულია   
gogoebo dges viyavi eqimtan unda vyofiliyavi 32 kviris da var 33 kviris bavshvis zomebis mixedvit. ese mitxra eqimma didi bavshviao 2kilo da 200gramia. tq
tetetetete
 • 21 იანვარი 2014 12:12
 •    სტატუსი:გასულია   
gogoebo salamiiiii,pinasols vicveteb cxvirshi da sashishi xo ara nayopistvis?
madonna5
 • 21 იანვარი 2014 11:53
 •    სტატუსი:გასულია   
lilu-lile,
mezizgeba chochinaa :( chemi megobris bavshvi 9 tvis daigupaa chichinit darboda da eleqtro chaidnebi roaa eg moitriaa shnuridan da gadaisxa mdugare wyali sad 1 wutit ar unda moacilo tvali chochinashi rocaa
natukka-96
 • 21 იანვარი 2014 11:51
 •    სტატუსი:გასულია   
tatia27,
30 კვირა არის სრული 7 თვე 35 კვირა 8 თვემ და 35 მერე 9 თვეეე
natukka-96
 • 21 იანვარი 2014 11:50
 •    სტატუსი:გასულია   
qeti1992,
მე ვიკეთებდი ნუ გეშინიაა არაფერს ავნებს
natukka-96
 • 21 იანვარი 2014 11:49
 •    სტატუსი:გასულია   
shavtuxa88,
მეც ეგრე ვტვლიი ერთი საიტიდან ეგრეაა..და მართალი მქონია
makomari123
 • 21 იანვარი 2014 11:39
 •    სტატუსი:გასულია   
likunakuna,
Ramdeni tvis xaar.me mtkivdeba xolme oxon yrud cotaxan.
likunakuna
 • 21 იანვარი 2014 11:27
 •    სტატუსი:გასულია   
gogoebo ukve 4 dga,marcxena sakvercxe mtkivaa, vinmes qonia asee?droda dro amtkivdebaxolmeee :( anmodzraobisas an siarulisas, damexmaret raaa. meshinia ukveeee
qeti1992
 • 21 იანვარი 2014 11:20
 •    სტატუსი:გასულია   
gogoenbo soko magvs da baqteriebi da vinmes gqoniat? bavshvze xom araris sashsishroeba ? 6 tvis orsuli var
qeti1992
 • 21 იანვარი 2014 10:53
 •    სტატუსი:გასულია   
lilu-lile,
ki dalian macuxebs gamonadenic magvs da qavilic.anu araris xom bavshvze aranairi sashishroeba?
lilu-lile
 • 21 იანვარი 2014 10:18
 •    სტატუსი:გასულია   
teoarve777, gaciebulia sheni bartki, ise mag asakze takoshi uzomavdi xolme elektroti da 5 xazs vaklebdi upro ioli iko chemtvis :), raxan naxveli akvs ekims achvene xo piltvebzec mousmens
etiko, ar aris adre magram tanamedrove pediatriashi saertod krdzalaven chochinas, radgan bevri shemtxvevaa tvitdazianebis , xan rasejaxebian xan ras da didi kuradgeba unda tu zis bavshvi, chem shvils ar moconda saertod da cotaxani dzlivs vacherebdi, ise eg sisulelea pexi gaeguneba da egeti rameebi :)
qeti1992,
araperi ar mouva nu geshinia, mecdaminishnes santlebi magram jer ar macuxebs gamonadeni da ar gamiketebia, gaikete shen soko gacuxebda xo? gagivlis kavilic da gamonadenic shegimcirdeba daisveneb :*
qeti1992
 • 21 იანვარი 2014 09:48
 •    სტატუსი:გასულია   
gamarjobat gogoebo. icit ra mainteresebs sashoshi santels orsulobis dros romelime iketebdit? nayops xom ar avnebs? momceret ra pasuxi gtxovt
tatia27
 • 21 იანვარი 2014 02:20
 •    სტატუსი:გასულია   
Ramdeni dgea ukvee vervwerdi sms.sss saiti chedavdaa.. vin ra saxels arqmevtt gogoebooo?28kv romeluxart da aprilshii vinelidebittt? Ufali gfaravdett yvelass:*
tatia27
 • 21 იანვარი 2014 02:11
 •    სტატუსი:გასულია   
28kv arasrul 7tved itvlebaoo ese mitxra chemma eqimmaa.yvela sxvanairad itvliss.me 28 vasruleb zegg.uhaeroba mec damewo es bolo dgeebia da uzilobacc magram vici ro orsulobas axasiatebs es nishnebi da sashishi arariii eqimss kitxett da dagarigebt da wamalsac daginishnavtt.ufali gfaravdet gipucebooo:*
NinoMindia
 • 21 იანვარი 2014 00:57
 •    სტატუსი:გასულია   
makoo7,
pexmdzimobis dros uhaeroba icis eg araperia nu tu dzaan gawuxebs eqims mimarte da nemss daginishnavs da mogexsneba mec mawuxebda 6 jer momiwia gaketeba tito dxis gamoshvebit magram samagierod exa vsuntqav arian pexmdzimeebi mteli exmdzimobis periodshic ro iketeben ( wamlis saxels shegnebulad ar vwer )
NinoMindia
 • 21 იანვარი 2014 00:45
 •    სტატუსი:გასულია   
etiko,
nu bavshvistis eg axali samyaroa da rac icoda xelaxla tviton unda sheiswavlos da ratqmaunda sainteresoa mistvis exa ro dadiodes wowialashi varc chasvamdi an tavisuplad ro xoxavdes da xoxva dzaaan mowondes
etiko
 • 21 იანვარი 2014 00:40
 •    სტატუსი:გასულია   
NinoMindia,
kii vcdilob didxans ar davtovo,ar davtvirto.ise sakmaod kargad sheegua.
NinoMindia
 • 21 იანვარი 2014 00:33
 •    სტატუსი:გასულია   
etiko,
nu adre araa zogi eqimi tvlis rom wowialashi rac upro adre chasvamt bavshvs mit upro kargia (dagvianebi wowialashi chasma tu mogivida egaa problema radban bavshvi uars ityvis masze da tavisit modzraobas amjobinebs ) zogic tvlis rom jobia saertod ar gamoviyenot da bavshvma xoxialit da ase shemdeg sheicnos samyaro da wowiala amis sashualebas ar adzlevs mara me vpiqrob ro eg cudi araa tan bavshvs pexis amovardnilobisgan icavs mara pirdapin didi xnit chasmas girchev tavi aarido da nelnela sheachvioukve ro sheegueba cota xans marto datove mara yuradxeba miaqcie dro da dro bavshvi tavs daculad grdznobs roca dedas xedavs an misi xma esmis:*
etiko
 • 21 იანვარი 2014 00:24
 •    სტატუსი:გასულია   
gogoebo chemi patara 7 tvis ar iyo "jojinashi" rom chavsvi.adre xom araa?
NinoMindia
 • 21 იანვარი 2014 00:23
 •    სტატუსი:გასულია   
saalome,
mgoni araa sashishi
NinoMindia
 • 21 იანვარი 2014 00:21
 •    სტატუსი:გასულია   
mkervala,
gaachnia wrilobas ramdenad swrapad daiwyebs moshishebas mag sakitxze jobia eqims daelaparako
tatia27
 • 21 იანვარი 2014 00:19
 •    სტატუსი:გასულია   
am saitmaaa sul gachedaaaaa
tatia27
 • 21 იანვარი 2014 00:19
 •    სტატუსი:გასულია   
am saitmaaa sul gachedaaaaa