answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:26
 •    სტატუსი:გასულია   
takmero

• 25 ?ვლ?ს? 2011 03:06
ვარ 1 წლ?ს გათხოვ?ლ? და 2 თვ?ს წ?ნ მომშორდა 6 კვ?რ?ს ბავშვ?. ეხლა ?ვნ?ს?ს 22სჰ? მქონდა ბოლო მენსტრ. და ამ თვ?ს 22 აგარ მომ?ვ?და. მაგრამ მაქვს ზალ?ან ცოტა და თან ყავ?სფერ? გამონადენ?… ტესტმა არაფერ? მ?ჩვენა ჯერ… ეგ გამონადენ? ძალ?ან ცოტაა რამოდენ?მე წვეთ?. საშ?შ?ა? წელ?ს ტკ?ვ?ლ?ც მაქვს ცოტათ?. აგარ ვ?ც? რა ვ?ფ?ქრო. ვარ თუ არა? ან ურთ? სჰე?ზლება? ?ქნებ ამან გამო?წვ?ა…

რამოდენ?მეჯერ გადაამოწმეთ ტესტ?ს პასუხ? სხვადასხვა ტესტ?თ 1 კვ?რ?ს მანძ?ლზე, თუ პასუხ? უარყოფ?თ?ა ყველგან, მაშ?ნ მენსტრუაც?ა უბრალოდ გადაგ?ცდათ, შესაძლოა ეს რა?მე ?ნფექც?ურ პროცესთან ?ყოს დაკავშ?რებულ?, ამ?ტომ გამო?კვლ?ეთ თავ?.
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:25
 •    სტატუსი:გასულია   
marikomari

• 24 ?ვლ?ს? 2011 18:33
ვარ ორსულ? და ვარ სულ ცუდ ხას?ეთზე და სულ ტ?რ?ლ? მ?ნდა არადა მ?ხარ?ა ძან ორსულობა:)რაგავაკეტო::(:(:(

ცოტა ხანშ? გადაგ?ვლ?ს, თან ს?ცხე გაწუხებს ალბათ ძალ?ან, შეეცადე შუადღ?სას და?ძ?ნო, მ??ღე მსუბუქ? დამამშვ?დებლებ?, მაგალ?თად ვალერ?ან?ს, პ?ტნ?ს ან პას?ფლორას ნაყენებ? (შეგ?ძლ?ა სამ-სამ? წვეთ? ყველა ამ დამამშვ?დებლ?ს გახსნა ერთად 50 მლ წყალშ? და დალ?ო საღამოს). ძალ?ან დ?დ? ბედნ?ერებაა დედობა და ცოტა ხანშ? ეს ს?ხარულ? ?სე აგავსებს, აღარ დარჩება ადგ?ლ? ცუდ? ხას?ათ?სთვ?ს!
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:24
 •    სტატუსი:გასულია   
popo

• 23 ?ვლ?ს? 2011 12:10
answer.orsuli.ge თქვენ მ?თხარ?თ წერ?ლშ? რომ პროლაქტ?ნ?ს ნ?რმა 2500 ამდეაო,ხოლო პ?რველ ანალ?ზზე ექ?მმა მ?თხრა 34 გქონდაო და ნორმა 19 ამდეაო,1 თვ?ს შემდეგ კ?დევ გავ?კეთე და 8.5 გაქვსო ასე მ?თხრა ექ?მმა,მა?ნტერესებს როგორ? შედეგ?ა და რამე საშ?შ? ხომ არ არ?ს დასაორსულებლად????

პაროლაქტ?ნ?ს კონცენტრაც?ა თქვენ სხვა საზომ ერთეულშ? დაგ?თვალეს,ნგ/მლ-შ? ?ს 1-27მდეა ქალებშ?. პროლაქტ?ნ?ს გაზომვა ძალ?ან სკურპულოზურ?ა, დაცულ? უნდა ?ყოს ვადა - მენსტრუალურ? ც?კლ?ს 1-3 დღე და გამოღვ?ძებ?დან 3 საათ?ს შემდეგ, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? ანალ?ზ? ცდომ?ლებებს ?ძლევა.
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:24
 •    სტატუსი:გასულია   
dianalachkepiani

გამარჯობათ. მაქ 2 კ?თხვ?.
1. პლაცენტ?ს ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? 0 -1 ნაადრევ? მომწ?ფებააო, და ვარ 22-23 კვ?რ?ს.
2. დოპლეროგრაფ?ულად საშვ?ლოსნოს მარჯვენა არტერ?აშ? რეზ?სტენტობ?ს ?ნდექს?ა 0,73 - საშვ?ლოსნო-პლაცენტურ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს მსუბუქ? დარღვევაა.
შეგ?დძლ?ათ ამ?ხსნათ ორ?ვე შემთხვევაშ? რა საშ?შროებას წარმოადგენს.

პლაცენტ?ს ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? თუ 1 თქვენს ვადაზე, 22 კვ?რაზე, ეს ნაადრევ? მომწ?ფებაა, რაც ნ?შნავს, რომ პლაცენტა ვერ ასრულებს თავ?ს ფუნქც?ას, პ?რველ რ?გშ? კ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს უზრუნველყოფას, ყველაზე საშ?შ? ამ ს?ტუაც?აშ? ნაყოფ?ს ჰ?პოქს?აა, რადგან ზაფხულ?ა, ს?ტუაც?ა უფრო ძნელ?ა სამართავ?ა. პლაცენტ?ს ამ პათოლოგ??ს კომპენსაც?ა შესაძლებელ?ა, სჭ?რდება მკურნალობა, პ?რველ რ?გშ? მ??ღეთ პ?რდაპ?რ? ანტ?ჰ?პოქსანტ? - ოქს?მ?ლ?, რომელ?ც შვე?ცარულ ბუფერზეა დამზადებულ?. თქვენ? გ?ნეკოლოგ? ჰორმონალურ? სტატუს?ს და კოაგულაც??ს მართვ?თ, მოერევა ამ ს?ტუაც?ას. ჩვენ მთავარ გვერდზე სა?ნტერესო მასალებს ვდებთ და შეგ?ძლ?ათ უფრო დაწვრ?ლებ?თ გაეცნოთ მათ.
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:23
 •    სტატუსი:გასულია   
ninuca_ninuca

გოგოებო თუ გქონ?ათ ესეთ? შემთხვევა ვ?ნმეს. გუშ?ნ ეხოზე მ?თხრეს რომ ნაყოფ? უნდა ?ყოს 19 კვ?რ?სო და 18-?სას შეესაბამებაო. ორგანოებ? ყველაფერ? დაუთვალ?ერეს და ყველაფერ? ნორმაშ? აქვსო. ერთდერთ? 270 გრამ? უნდა ?ყოსო და 230-?აო ანუ 18 კვ?რ?სას შეესაბამებაო. ძალ?ან ვნერვ?ულობ რატომ უნდა ჩამორჩენ?ლ?ყო ????? ვ?ნმეს თუ გქონ?ათ ესეთ? შემთხვევა და თუ გამოსწორდა ს?ტუაც?ა????

გოგოებო ამ ბოლო დროს უჰაერობა დამეწყო ეხლა ვარ 19 კვ?რ?ს. ?სე ცუდად ვხდებ? მგონ?ა გულ? უნდა წამ?ვ?დეს. ვ?ნმეს გქონ?ათ ესე???? ან რას სვამდ?თ მასეთ დროს????
ნაყოფ?ს მც?რედ? ჩამორჩენა წონაშ? გამოსწორებად?ა აბსოლუტურად, ცდომ?ლებ?ს ალბათობ?დან გამომდ?ნარე ვერავ?ნ ?ტყვ?ს ზუსთად 18 კვ?რ?ს ხართ თუ 19, ამ?ტომ ჩამორჩება თუ არა ნაყოფ? ნორმას წონ?თ ესეც არაა ზუსტ? დასკვნა.
უჰაერობ?სა და ჰ?პოქს??სთვ?ს შეგ?ძლ?ათ დალ?ოთ ოქს?მ?ლ?, თხევად? სტაბ?ლ?ზ?რებულ? ჟანგბად? და ?ზომოთ წნევა (თუ არტერ?ულ? წნევა დაბალ?, მ??ღეთ კოფე?ნ? ტაბლეტებშ?).
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:23
 •    სტატუსი:გასულია   
tamoo1

• 17 ?ვლ?ს? 2011 16:09
გთხოვთ მ?პასუხოთ რას ნ?შნავს პლანცეტ?ს დაწევა და რამდენად საშ?შ?ა 21 კვ?რ?ს ვადაზე?

პლაცენტ?ს დაწევა ნ?შნავს რომ მ?ს? ქვედა კ?დე ძალ?ან ახლოსაა საშვ?ლოსნოს ყე?სგან (მანძ?ლ? 5 სმ-ზე ნაკლებ?ა), საშ?შ? ხდება 36-38 კვ?რ?სთვ?ს, როცა ამ ჩვენებ?თ შეუძლებელ? ხდება ფ?ზ?ოლოგ?ურ? მშობ?არობა და კეთდება საკე?სრო კვეთა.
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:22
 •    სტატუსი:გასულია   
niqe

• 16 ?ვლ?ს? 2011 18:36
gamarjobat. mainteresebs chutkvavilas rogori gamonakari aqvs da citelas rogori. cinascar madloba

ჩუტყვავ?ლას გამონაყარ? ?წყება თავ?ს თმ?ან? ნაწ?ლ?დან, გადად?ს ტანზე, შემდეგ კ?დურებზე, წ?თელას თმ?ან ნაწ?ლზე არ ახას?ათებს გამონაყარ?. ჩუტყვავ?ლას გამონაყარ? ანთებ?თ? უბან?ა, რომელსაც თავზე აზ?ს ს?თხ?თ სავსე ბუშტუკ?, ?ს სკდება და ჩნდება ფუფხ?. წ?თელას მხოლოდ წ?თელ? ანთებ?თ?, ჯგუფურად განლაგებულ? წვრ?ლ? გამონაყარ? აქვს, რომელსაც არ აქვს ს?თხ?ან? ბუშტუკ?.

წ?თელა

ჩუტყვავ?ლა
answer.orsuli.ge
 • 29 ივლისი 2011 14:22
 •    სტატუსი:გასულია   
Aleksandra

• 15 ?ვლ?ს? 2011 16:02
მშობ?არობ?ს დროს გაუტკ?ვარება მხოლოდ ხერხემალშ? კეთდება თუ არსებობს რამე სხვა საშუალება?

ანესტეზ?ა ან ადგ?ლობრ?ვ?ა ან ზოგად?. ადგ?ლობრ?ვ?ს სახეობა მშობ?არობ?ს დროს პერ?დურალურ? ანუ “ ხერხემალშ?“ გაკეთებულ? ანესთეზ?აა. ზოგად? ნარკოზ? კეთდება მასკ?თ და ?ნტუბაც??თ. სხვა საშუალებად შესაძლოა ჩა?თვალოს პრემედ?კაც?ა ვენაშ?, როდესაც მშობ?არობამდე მც?რე დოზ?თ კეთდება მ?ორელაქსანტებ? და გამაყუჩებლებ?.

მაქვს კუჭ?ს პრობლემა, ვერასოდეს ნორმალურად ვერ ვ?ნელებდ? საკვებს. ეხლა ორსულად ვარ და უკვე 2 თვ?ს ვარ და უარესად მაქვს კუჭ?. ადრე ნაბეღლავ?თ ვბრძოლობდ? ეხლა კ??დე ვეღარ ვ?ტან მაგ სასმელებს და რა ვქნა?? ვ?ნმემ მ?კარნახეთ... სულ მძ?მედ მაქვს კუჭ? მაშ?ნაც როცა მშ?ერ? ვარ. გმადლობთ


დ?ეტა და დ?ეტა, ბევრ? ხ?ლ?, ბევრ? შავ? ქლ?ავ?,უმ? კომბოსტოს, სტაფ?ლოს, პომ?დვრ?ს სალათებ?, ზე?თუნ?ს ზეთ?, ს?თხე ადექვატურად, დ?ლას უზმოზე ც?ვ? წყალ? ერთ? ჭ?ქა, საღამს მაწონ?, თუ ს?მძ?მ?ს შეგრძნება გრძელდება დაამატეთ რა?მე ფერმენტ?.
answer.orsuli.ge
 • 18 ივლისი 2011 15:12
 •    სტატუსი:გასულია   
answer.orsuli.ge ?მყოფება შვებულებაშ?, მც?რე დასვენებ?ს შემდეგ, ორშაბათ?სთვ?ს მომზმადდება ყველა წ?ნა პასუხგაუცემელ კ?თხვაზე პასუხ? და განთავსდება სა?ტზე. დ?დ? მადლობა მოთმ?ნებ?სთვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 14 ივლისი 2011 16:30
 •    სტატუსი:გასულია   
tamunatamo82
3 ?ვლ?ს? 2011 19:57

ra gartuleba sheidzleba moyves pexmdzimobas roca sashvilosno orrqiania?tu vinmes rame inpormacia gaqvt orrqian sashvilosnoze gtxovt momcerot

ორრქ?ან? საშვ?ლოსნოს ჩამოყალ?ბება ხდება საშვ?ლოსნოსშ?და განვ?თარებ?ს პერ?ოდშ?, როდესაც მ?ულერ?ს მ?ლებ?ს შერწყმ?ს დროს საშვ?ლოსნო ფორმ?რდება ერთ? ყელ?სა და და ორ? ღრუს შემადგენლობ?თ. ორრქ?ან? საშვ?ლოსნო თანდაყოლ?ლ? მც?რე დეფექტ?ა, რომელშ?ც სხვადასხვა დონეზე ორად გაყოფ?ლ? ზედა ნაწ?ლებ? ერთმანეთს ქვედა ნაწ?ლებ?თ ერწყმ?ს. განასხვავებენ ორრქ?ან საშვ?ლოსნოს მრავალ ფორმას, მათ შორ?ს ყველაზე მსუბუქ?“უნაგ?რა“ ფორმაა, რომელ?ც ყველაზე გავრცელებულ?ა. ორსულობა ორრქ?ან? საშვ?ლოსნოს შემთხვევაშ? ერთ-ერთ რქაშ? ვ?თარდება. ამ რქაშ? არსებობს პლაცენტარულ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს უკმარ?სობ?ს და ნაყოფ?ს არასწორ? მდებარეობ?ს რ?სკებ?. პლაცენტ?ს არასწორ? მდებარეობ?სას არსებობს მ?ს? აშრევებ?ს საფრთხეც. თუმცა მუდმ?ვ? გ?ნეკოლოგ?ურ? მეთვალყურეობ?ს ქვეშ შესაძლოა არცერთ? ეს პათოლოგ?ა არ გამოვლ?ნდეს და ორსულობ?ს პერ?ოდმა სავსებ?თ ფ?ზ?ოლოგ?ურად ჩა?აროს. ყველაზე მნ?შვნელოვან?ა ნაყოფ?ს ს?სხლ?თ მომარაგებ?ს დოპლეროგრაფ?ულ? კონტროლ?.ნაყოფ?ს არასწორ? მდებარეობ?სას, როდესაც ბუნებრ?ვ? გზ?თ მშობ?არობა შეუძლებელ? ხდება, კეთდება საკე?სრო კვეთა. დაორსულებამდე უნაგ?რა საშვ?ლოსნოს ახას?ათებს ჭარბ? მენსრუალურ? ს?სხლდენა, რაც ამ პათოლოგ??ს ერთ-ერთ? სად?აგნოსტ?კო ნ?შან?ა. ძალ?ან მძ?მე ანატომ?ურ? დეფექტებ?ს დროს (ამ შემთხვევაშ? დაორსულება თ?თქმ?ს შეუძლებელ?ა და ორსულობა წყდება ?მპლანტაც??ს ეტაპზევე ანუ პ?რველ?ვე თვეშ?), კეთდება პლასტ?კურ? ქ?რურგ?ულ? ოპერაც?ა, რომლ?ს მ?ზან?ა საშვ?ლოსნოს ანატომ?ურ? შენებ?ს გამოსწორება, თუ უკვე დადგა და მ?მდ?ნარეობს ორსულობა, საჭ?როა მხოლოდ სკურპულოზურ? გ?ნეკოლოგ?ურ? მეთვალყურეობა.
answer.orsuli.ge
 • 14 ივლისი 2011 16:29
 •    სტატუსი:გასულია   
popo
3 ?ვლ?ს? 2011 16:22

ს?სხლ?ს ანალ?ზ? გავ?კეთე და პროლაქტ?ნ? მაქვს მომატებულ?,ახლა ვსვამ წამალს,მა?ნტერესებს მაღალ? პროლაქტ?ნ? უშლ?ს ხელს დაორსულებას თუ არა?

ჰორმონ? პროლაქტ?ნ? განსაკუთრებულად მნ?შვნელოვან როლს ასრულებს დაორსულებ?ს პროცესშ?, კერძოდ ხელს უწყობს ოვულაც??ს დადგომას , საშვ?ლოსნოს ლორწოვან?ს გასქელებას და ?ქ უკვე განაყოფ?ერებულ? კვერცხუჯრედ?ს ჩამაგრებას. პროლაქტ?ნ?ს მომატება უშვ?ლობ?ს ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რ? მ?ზეზ?ა. ჰ?პერპროლაქტ?ნემ?ას ?წვევს ბევრ? ფაქტორ?, მათ შორ?ს ფ?ზ?ოლოგ?ურად პროლაქტ?ნ? ?მატებს ძ?ლ?ს დროს, ძუძუთ? კვებ?ს დროს ( ამ?ტომ არ?ს ქალ? დაცულ? ძუძუთ? კვებ?ს დროს დაორსულებ?სგან), სტრეს?ს, სქესობრ?ვ? აქტ?ს, ორსულობ?ს და უშუალოდ ორსულობ?ს შემდგომ პერ?ოდებშ?; პათოლოგ?ურად ჰ?პერპროლაქტ?ნემ?ას ყველაზე ხშ?რად ?წვევს ფარ?სებრ? ჯ?რკვლ?ს ფუნქც??ს დაქვე?თება ე.წ. ჰ?პოთ?რეოზ?, ასევე საკვერცხეებ?ს პოლ?კ?სტოზ?, ღვ?ძლ?ს ფუნქც??ს მოშლა. ს?სხლშ? პროლაქტ?ნ?ს დონე შესაძლოა გაზარდოს ზოგ?ერთ? მედ?კამენტ?ს მ?ღებამ: ანტ?დეპრესანტებ?ს , წნევ?ს დამწევ? საშუალებებ?ს, ესტროგენებ?ს ( კონტრაცეპტ?ვებ?ს) მ?ღებამ და ხშ?რმა აბორტებმა. პროლაქტ?ნ?ს მომატება ?წვევს მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევას, ოვულაც??ს დარღვევას და შეასაბამ?სად უშვ?ლობას. პროლაქტ?ნ? ს?სხლშ? უნდა გან?საზღვროს მენსტრუალურ? ც?კლ?ს მეხუთედან მერვე დღემდე პერ?ოდშ?. თუ პროლაქტ?ნ?ს კონცენტრაც?ა აჭარბებს 2500 მმე/ლ-ს , საუბრობენ პროლაქტ?ნ?ს კონცენტრაც??ს მომატებაზე. სამკურნალო პრეპარატებ?დან ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება ბრომკრ?პტ?ნ?, ლ?ზურ?დ?, პერბოლ?დ?, ნორპროლაკ? და სხვა. მკურნალობა აუც?ლებლად უნდა დან?შნოს მკურნალმა გ?ნეკოლოგმა ს?სხლშ? ჰორმონ?ს შემდეგ? კონტროლ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ.
answer.orsuli.ge
 • 14 ივლისი 2011 16:29
 •    სტატუსი:გასულია   

jiji88
2 ?ვლ?ს? 2011 13:33

დ?დ? მადლობა პასუხებ?სთვ?ს,მა?ნტერესებს როდ?ს ?ქნება სავარაუდო ოვულოაც??ს პერ?ოდ? თუ მენსტრუაც?ა მომ?ვ?და 26 რ?ცხვშ? და დამთვრდა 30 რ?ცხვშ??ყოველ თვეს რეგულარულად მომდ?ს მაგრამ წ?ნასწარ არასდროს არ ვ?ც? ხოლმე როდ?ს,არეულ? ც?კლ? მაქვს.სა?დან ?წყებენ ოვულაც??ს დრო?ს ათვლას, მენსტრუაც??ს მოსვლ?ს დღ?დან თუ დამთვრებ?დან ?


თუ თქვენ? ბოლო მენსტრუაც??ს პ?რველ? დღე ?ყო 26 ?ვნ?ს?, ოვულაც??ს სავარაუდო პერ?ოდ?ა 9 ?ვლ?ს?დან 12 ?ვლ?სამდე. ც?კლ?ს ათვლა ?წყება მენსტუაც??ს მოსვლ?ს პ?რველ? დღ?დან. ეს გამოთვლა შე?გ?ძლ?ათ ჩვენს სა?ტზე არსებულ? კალენდრ?ს საშუალებ?თაც.
answer.orsuli.ge
 • 14 ივლისი 2011 16:28
 •    სტატუსი:გასულია   
nino---
2 ?ვლ?ს? 2011 01:22

gamarjobat var12 kviris irsuli8.es sami dgea guli mtkiva chxvletebi maqvs sashineli,tu davidzabebi an daviyvireb rameze.es dgeebi gushin da dges davlie korvaloli da validoli,dzalian gtxovt mipasuxot nayopistvis xom araris sashishi rame.eqimtan jer ar vyopilvar.cinascar didi madloba.

კორვალორ? გარდა მცენარეულ? ექსტრაქტებ?სა შეა?ცავს ფენობარბ?ტალს, რომლ?ს გამოყენება არ არ?ს რეკომენდ?რებულ? ორსულობ?ს დროს , ამ?ტომ პრეპარატს ?ნსტრუქც?აშ? წ?ნააღმდეგ ჩვენებად უწერ?ა ორსულობ?სა და ლაქტაც??ს პერ?ოდ?. გ?რჩევთ მ??ღოთ მხოლოდ მცენარეულ? კომპონენტებ?ს შემცველ? პრეპარატებ?, მაგალ?თად ვალერ?ან?ს ნაყენ?, პ?ტნ?ს ნაყენ?, პას?ფლორას ნაყენ?.
ვალ?დოლს ახა?სათებს ს?სძარღვებ?ს გამაფართოვებელ? მოქმედება, ასტ?მულ?რებს ენკეფალ?ნებ?ს და ენდორფ?ნებ?ს გამომუშავებას, გამო?ყენება უფრო კარდ?ოლოგ?ურ პრაქტ?კაშ?, ორსულობ?ს დროს არ არ?ს მკაცრად აკრძალურ?, თუმცა ?ნსტრუქც?აშ? წერ?ა, რომ ვალ?დოლ? ს?ფრთხ?ლ?თ უნდა და?ნ?შნოს ორსულობ?ს დროს მკაცრად განსაზღვრულ? კარდ?ოლოგ?ურ? ჩვენებებ?ს გამო.
მ?უხედავად სტრესულ? გარემოს?, ორსულმა აქცენტ? უნდა გააკეთოს თავ?ს? ფს?ქოლოგ?ურ? წონასწორობ?ს შენარჩუნებაზე, ?ფ?ქროს მხოლოდ კარგზე, მხოლოდ თავ?ს შვ?ლზე, დადებ?თ? ემოც?ებ? ( მაგალ?თად მუს?კ?ს მოსმენა, სე?რნობა, კ?თხვა და სხვა) ყველაზე კარგ? მკურნალ?ა.
answer.orsuli.ge
 • 14 ივლისი 2011 16:28
 •    სტატუსი:გასულია   

elza
1 ?ვლ?ს? 2011 21:40

დ?დ? მადლობა პასუხ?სთვ?ს,ჯერ-ჯერობ?თ საერთოდ არ მაწუხებს არც გულ?ს რევა და საერთოდ ვერ ვგრძნობ ფეხმძ?მობას.ერთადერთ? შეკრულობა მაწუხებს მ?უხედავად ?მ?სა,რპმ ხ?ლ-ბოსტნეულს არ ვ?კლებ და მაწონსაც ვ?ღებ საღამოობ?თ,შე?ძლება თუ არა ამ შემთხვევაშ? დუფალაკ? მ?ვ?ღო ხოლმე,ექ?მმა მარტო ლაც?დოფ?ლ? მ??ღეო რაც არ მშველ?ს.გმადლობთპ?რველ რ?გშ? დადასტურდა თქვენ? ორსულობა? ექოსქოპ?რად? გ?ლოცავთ, ბედ?ნერ? დედა გამხდარ?ყავ?თ!
შეკრულობა ახას?ათებს ორსულობას, თუმცა ორსულობ?ს გარდაც შესაძლებელ?ა ?ყოს ?გ? გამოხატულ?. ექ?მ?ს მ?ერ დან?შნულ? ლაც?დოფ?ლ-WM შე?ცავს ლაქტო ბაქტერ?ებს, ?ს აწესრ?გებს კუჭ-ნაწლავშ? დარღვეულ მ?კროფლორ?ს წონასწორობას, გამო?ყენება როგორც დამხმარე საშუალება შეკრულობ?ს დროს, რადგან ნაწლავურ? ბ?ოცენოზ?ს დარღვევა შეკრულობ?ს ერთ-ერთ? მ?ზეზ?ა. დუფალაკ? შეა?ცავს ლაქტულოზას და ?ს ნახევრადს?ნთეზურ? დ?საქარ?დ?ა, მ?ღებ?ს შემდეგ უცვლელ? სახ?თ აღწევს მსხვ?ლ ნაწლავშ?, სადაც ამც?რებს შ?და ტუტ?ანობას, ზრდ?ს ნაწლავ?ს შ?გთავს?ს ოსმოსურ წნევას და არ?ს პ?რდაპ?რ? მოქმედებ?ს ყაბზობ?ს საწ?ნააღმდეგო საშუალება. თუმცა ორსულობ?ს პ?რველ ტრ?მესტრშ? პრეპარატ?ს გამოყენება შეზღუდულ?ა, ?ს თავ?სუფლად რეკომენდებულ?ა ორსულობ?ს მეორე ტრ?მესტრ?დან. ყოველ?ვე ზემოთთქმულ?დან გამომდ?ნარე, დუფალაკ? გაც?ლებ?თ ეფექტურ?ა შეკრულობ?ს წ?ნააღმდეგ, მაგრამ გ?რჩევთ პ?რველ ტრ?მესტრშ? მა?ნც აქცენტ? გააკეთოთ დ?ეტოთერაპ?აზე და უვნებელ? ბაქტერ?ულ? პრეპარატებ?ს მ?ღებაზე.
answer.orsuli.ge
 • 4 ივლისი 2011 19:56
 •    სტატუსი:გასულია   
matsatso,

პ?რველ რ?გშ? დავ?წყოთ პლაცენტ?ს მდგომარეობ?თ, თქვენს ექოზე დაფ?ქს?რდა მც?რე ზომ?ს ?ნფარქტულ? კერებ?, რაც მეტყველებს პლაცენტურ? ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს პათოლოგ?აზე, პ?რველ რ?გშ? უნდა გამო?კვლ?ოს ს?სხლ?ს კოაგულაც?ურ? პარამეტრებ?, თავ?ს? პარაკოაგულაც??თ: ფ?ბრ?ნ-მონომერულ? კომპლექს?თა და დე-დ?მერებ?თ. აქედან გამომდ?ნარე და?ნ?შნება ჰ?პო-კოაგულაც?ურ? თერაპ?ა. ამ ვადაზე ეტ?ოლოგ?ას ანუ ჰ?პერკოაგულაც?ა გამო?წვ?ა ვ?რუსულმა ფაქტორმა თუ სხვა რამემ, გადამწყვეტ? მნ?შვნელობა არ აქვს, თუ ეს ?ნფექც?ურ? პროცეს? არ არ?ს მწვავე, მწვავე ?ნფექც?ას კ? ახას?ათებს კლ?ნ?კურ? სურათ?, რომელსაც თქვენ არ გვწერთ. თუმცაღა ?ნფექც??ს შემთხვევაშ?ც ანტ?ბაქტერ?ულ? და ანტ?ვ?რუსულ? მკურნალობა შეზღუდულ?ა, ამ?ტომ ჩვენ? აზრ?თ, გადამწყვეტ?ა პათოგენეზურად მ?უდგნენ თქვენს პატრონაჟს. პლაცენტ?ს ს?მწ?ფ?ს ხარ?სხ? 2 ფ?ქს?რდება 32-36 კვ?რ?დან, ამ?ტომ 31 კვ?რაზე 1 არ არ?ს პათოლოგ?ა. პლაცენტ?ს ?ნფარქტულ? კერებ? მო?თხოვს მხოლოდ ექოსკოპ?ურ მონ?ტორ?ნგს, თუ ნაყოფ?ს მდგომარეობა ნორმ?ს ფარგლებშ?ა და კომპენს?რებულ?ა პლაცენტ?ს უკმარ?სობა. ყველაზე ხშ?რად ნაყოფ?ს მდგომარეობ?ს დასახას?ათებლად ?კვლევენ მ?ს გულ?სცემას და რ?თმს, რაც თქვენს შემთხვევაშ? ჩატარებულ?ა. ნორმაშ? ნაყოფ?ს გულ?სცემა 140-?ა საშუალოდ, თქვენს შემთხვევაშ? შე?ნ?შნება მც?რე დაქვე?თება, საგანგაშო ხდება დაქვე?თება 120 დარტყმაზე ქვევ?თ, ამ წუთას მც?რე ჰ?პოქს?ურ? ფონ? აქვს პატარას და ამ?ტომ შესაბამ?სად შესაძლოა მ?ს? გულ?სცემაც დაქვე?თებულ?ა (გ?რჩევთ დამატებ?თ ოქს?გენოთერაპ?ას - ბალ?შ?თ ან ენტერალურად, თხევად? ოქს?მ?ლ?ს საშუალებ?თ, სე?რნობას სუფთა ჰაერზე და ძ?ლს 10-12 საათ? დღე=ღამეშ?). სხვა კარდ?ოტოკოგრაფ?ულ? მონაცემებ? ნორმ?ს ფარგლებშ?ა. პლაცენტ?ს უკმარ?სობა ?წვევს ნაყოფ?ს ზრდა-განვ?თარებაშ? ჩამორჩენას, თქვენს შემთხვევაშ? პატარა პ?რ?ქ?თ ცოტა უფრო დ?დ?ა, ეს აბსოლუტურად არაა სანერვ?ულო, ძალ?ან ფარდობ?თ?ა ნაყოფ?ს ზომებ?ს ნორმებ?, საკ?თხავ?ა ზუსტად 31 კვ?რ?ს ხართ თუ არა, აქ ცდომ?ლებებ? ხდება 120-300 გრამ?ს დ?აპაზონშ?, მთავარ?ა ნაყოფ? არ არ?ს ჩამორჩენ?ლ? თავ?ს ნორმ?ს ფარგლებს. თუ გულ? დათვალ?ერდა და მ?ს სტრუქტურაშ? არ არ?ს რა?მე დარღვევა, მაშ?ნ მ?ს? ზომებ?ც ნაკლებ სა?ნტერესოა (ძ?რ?თადად ა?ნტერესებთ ხომ არ არ?ს მანკ?, ამ შემთხვევაშ? დ?დდება გულ?ს ზომებ?, ექოსკოპ?ურად მანკ? ძალ?ან თავლსაჩ?ნოდ ჩანს, თქვენს შემთხვევაშ? რადგან არ გ?წერ?ათ, ნ?შნავს რომ არ არ?ს).
საერთოდ ამ ბოლო დროს ხშ?რად ხდება ჰ?პერდ?აგნოსტ?კა, ამ?ტომ ნუ ?ნერვ?ულებთ ზედმეტად, ჩვენ? რჩევაა ს?სხლ?ს კოაგულოგრამ?სდა ჰემოგლობ?ნ?ს ც?ფრებ?ს გადამოწმება და რეზუს-სენს?ბ?ლ?ზაც??ს გამორ?ცხვა, დანარჩენ? ჩატარებულ? გაქვთ და მოგვწერეთ ექოსკოპ??ს დროს დოპლეროგრაფ?ულ? კვლევ?ს მაჩვენებლებ?ს ც?ფრებ?, ძალ?ან კარგ?ა თუ პულსოქს?მეტრ??თ შე?მოწმებთ ს?სხლშ? ჟანგბად?ს პარც?ალურ წნევასაც. ჰოფ?ტოლ? მცენარეულ? პრეპარატ?ა და ?ნ?შნება ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს გასაუმჯობესებლად და ანტ?ოქს?დანტურ? თვ?სებებ?ს გამო ორსულობ?ს დროს.ალბათ მეორე პრეპარატ?ა დექსამედ პრეგნა, ?ს შე?ცავს დექსამეტაზონს, ჰორმონს.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:44
 •    სტატუსი:გასულია   
tamunia :)
27 ?ვნ?ს? 2011 15:16
გამარჯობათ გოგოებო,თქვენ? რჩევა მ?ნდა,ვარ 12კვ?რ?ს ორსულ?,გუშ?ნ საღამოს შემთხვევ?თ ჩემს მეუღლეს ხელ? მოუხვდა მუცელშ? მარცხენა მხარეს და ძაან განვ?ცდ?,მთელ? ღამე არ მძ?ებ?ა,ექ?მთან ახლახანს ვ?კავ? და ჯერ ვერ მ?ვალ,გთხოვთ მომწერეთ რამე ხომ არ მოუვ?დოდა ბავშვს ან ს?სხლ ჩაქცევა ხომ არ განვ?თარდება დარტკმ?საგან?

ნაყოფ? ძალ?ან დაცულ?ა, მას ?ცავს დედ?ს მუცლ?ს წ?ნა კედელ?ს კუნთებ?, საშვ?ლოსნოს კუნთოვან? შრე, სანაყოფე წყლევ?, რომელ?ც ამორტ?ზაც??ს ფუნქც?ასაც ასრულებს, აბსოლუტურად წარმოუდგენელ?ა ს?სხლჩაქცევ?ს განვ?თარება მც?რე მექან?კურ? ზემოქმედებ?სგან. დააკვ?რდ?თ გამონადენს, საშ?შ? არაფერ?ა, თქვენ? ნერვ?ულობა უფრო მეტს ავნებს პატარას.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:43
 •    სტატუსი:გასულია   
sofia❤
27 ?ვნ?ს? 2011 13:29
გამარჯობათ, ესეთ? რაღაც მა?ნტერესებს. 4-5 კვ?რ?ს ვ?ყავ? მუცელ? რომ მომეშალა, ზუსტ? მ?ზეზ? ვერც დაადგ?ნეს რაღაც უმნშვნელო ცვლ?ლება მქონდა ჰორმონშ? და ექ?მმა თავ?ს დაცვ?ს წამალ? გამომ?წერა ეს მოგ?წესრ?გებსო 2 თვე ვსვავდ?, 3 თვეა თავს აგარ ვ?ცავ მაგრამ არ ვრჩებ? ორსულად არ ვ?ც? როგორ მოვ?ქცე მ?ვ?დე ექ?მთან თუ დაველოდო კ?დე?

მშვ?დად დაელოდეთ 6 თვ?ს გავლას, კარგად ?კვებეთ და და?სვენეთ, ეს 6 თვე საჭ?როა ორგან?ზმ?ს რეაბ?ლ?ტაც??სთვ?ს. ა? შემდეგ და?წყეთ ორსულობ?ს დაგეგმვა.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:40
 •    სტატუსი:გასულია   
leda
26 ?ვნ?ს? 2011 22:54
რა მა?ნტერესებს პეხმდზ?მობ?ს დროს სქესობრ?ვ? ურტ?ერტობა უნდა გქონდეს ტუ არა?

სასურველ?ა 12 კვ?რამდე თავ? შე?კავოთ, შემდგომშ? თუ აქტ?ს დროს არ გრძნობთ ტკ?ვ?ლს, პრეზერვატ?ვ?ს გამოყენებ?თ დასაშვებ?ა სქესობრ?ვ? ურთ?ერთობა.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:40
 •    სტატუსი:გასულია   
jiji88
26 ?ვნ?ს? 2011 22:42გამარჯობა.
2 კვ?რაა გულ?ს რევ?ს შეგრძნება მაქვს,წელ?ს ტკ?ვ?ლ? გულ? აჩქარება და თ?თქმ?ს ყველა დამახას?ათებელ? ნ?შან?, გავ?კეთე ტესტ?, 1 მკვეთრ? და 1 მკრთალ? ხაზ? მ?ჩვენა.ანუ დადებ?თად ჩავთვალე. მენსტრუაც??ს პერ?ოდშ? კ? წამომ?ვ?და ს?სხლ?.როგორც ვ?ც? შესაძლებელ?ა ესეთ? რაგაც ზოგ შემთხვევაშ?, ?ქნებ უფრო კარგად ამ?ხსნათ.

ს?სხლდენა შესაძლოა დაკავშ?რებულ? ?ყოს ?მპლანტაც?ასთან ანუ განაყოფ?ერებულ? კვერცხუჯრედ?ს საშვ?ლოსნოს ლორწოვანშ? ჩანერგვასთან, მაგრამ ამ დროს გაც?ლებ?თ მც?რე ოდენობ?თ ს?სხლდენა ვ?თარდება. გადაამოწმეთ ტესტ?ს პასუხ? რამოდენ?მე ფ?რმ?ს ტესტებზე, კარგ?ა ე.წ. კასეტურ? ტესტ?. აუც?ლებლად დ?ლ?ს შარდშ? გა?კეთეთ ტესტ?, ამ დროს ყველაზე მეტ?ს ჰორმონ?ს კონცენტრაც?ა. შეგ?ძლ?ათ მეტ? დამაჯერებლობ?სთვ?ს ა?ღოთ ს?სხლ? ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ?ს შემცველობაზე. ექოსკოპ?ურ? კვლევ?თ ?შვ?ათ შემთხვევაშ?, მაგრამ შესაძლოა 5-6 კვ?რამდე ვერ დაფ?ქს?რდეს ორსულობა.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:39
 •    სტატუსი:გასულია   
popo
26 ?ვნ?ს? 2011 19:30
ანალ?ზ?ს საფუძველზე ექ??მა მ?თხრა ტრ?ქომონ?აზ? გაქვსო და უნდა ?მკურნალოთ შენც და შენმა მეუგლემაცო.გთხოვთ, მ?პასუზოთ,რამდენად საშ?შ?ა ტრ?ქომონ?აზ? დასაორსულებლად?წ?ნასწარ დ?დ? მადლობა

დაორსულებას ნაკლებას უშლ?ს ხელს, ?წვევს შემდგომშ? ორსულობ?ს პათოლოგ?ებს და მ?ს შეწყვეტას, ამ?ტომ საჭ?როა მკურნალობა, თან ორ?ვე პარტნ?ორ?სთვ?ს.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:36
 •    სტატუსი:გასულია   
123456
26 ?ვნ?ს? 2011 13:20
qetiele,
გამარჯობა...ვარ 29 კვ?რ?ს ორსულ? და ეხოზე მ?ტხრა ექ?მმა რომ პლაცენტაზე სჰე?მჩნევა მც?რე ზომ?ს ვაკუოლებ? და შესაძლოა ს?სხლჩაქცევებ?ც ?ყოსო..?ქნებ გამარკვ?ოთ რას ნ?შნავს ეს და საშ?შ?ა თუ არა

ეს ნ?შნავს ფეტო-პლაცენტურ ს?სტემაზე რაღაც ეტ?ოლოგ?ურ? ფაქტორ?ს გავლენ?თ განვ?თარებულ მც?რე პათოლოგ?ას. მთავარ?ა! როგორაა დოპლეროგრაფ?ულად ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს პარამეტრებ?? როგორ?ა ნაყოფ?ს ბ?ომეტრ?ულ? ზომებ?? რომელმა გამომწვევმა ფაქტორმა გამოწვ?ა ს?სხლძაქცევაპლაცენტაშ?? უნდა გადამოწმდეს ს?სხლ?ს ანალ?ზ?თ რეზუს ფაქტორ?, კოაგულაც??ს პარამეტრებ?, უნდა გამო?რ?ცხოს ?ნფექც??ს არსებობა და გამწვავება.


123456
26 ?ვნ?ს? 2011 13:40
ხომ არაა საშ?შ? ორსულობ?ს 29-ე კვ?რაშ? სქესობრ?ვ? ცხოვრება მეუღლესთან>?

თქვენს შემთხვევაშ? სასურველ?ა თავ?ს შეკავება.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:34
 •    სტატუსი:გასულია   
tamolagi
26 ?ვნ?ს? 2011 12:11
არ?ს თუ არა ცხვ?რ?ს წვეთებ? ორსულთათვ?ს სურდოს დროს და რომელ?ა ყველაზე უსაფრთხო?//

ყველაზე უსაფრთხოა ფ?ზ?ოლოგ?უ? ხსნარ?, აქვამარ?ს?, ოქს?მ?ლ?.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:34
 •    სტატუსი:გასულია   
elza
26 ?ვნ?ს? 2011 01:29
გამარჯობათ,9კვ?რ?ს ვარ და ძალ?ან მა?ნტერესებს აუც?ლებელ?ა თუ არა ვ?ტამ?ნებ?ს მ?ღება,თავ?დან ექ?მ? მეუბნებოდა დაგ?ნ?შნავო,მერე კ? არ დამ?ნ?შნა. საშ?შ? ხომ არ ?ქნება ვ?ტამ?ნებ? რომ არ მ?ვ?ღო,ან ჩემ?თ თუ შე?ძლება რამე დავლ?ო?გმადლობთ

თქვენ?თ ნუ მ??ღებთ ნურაფერს, ვ?ტამ?ნებ?ც წამალ?ა. ახლა ზაფხულ?ა, ბევრ? ხ?ლ?ა, მ??რთვ?თ ხ?ლ? და ვ?ტამ?ნებსაც მ??ღებთ. გაქვთ ადრეულ? ტოქს?კოზ?? როგორ ჭამთ? გაქვთ გულ?სრევა და რამდენჯერადად? თუ გ?ჭ?რთ საკვებ?ს მ?ღება და ხშ?რად გერევათ გულ?, მაშ?ნ აუც?ლებელ?ა ვ?ტამ?ნოთერაპ?ა, სხვა შემთხვევაშ? საკვებ?თ მ??ღეთ ვ?ტამ?ნებ?, ფოლ?ს მჟავ?ს დალევა აუც?ლებელ?ა!
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:33
 •    სტატუსი:გასულია   
qetiele
25 ?ვნ?ს? 2011 18:09
გამარჯობათ მკონდა გადაც?ლება 5დგე ტესტ? გავ?კეთე და დადებ?თ? ?კო მერე მომეშალა 8დგე მქონდა დახლა რო ვ?კეტებ ტესტს ცოტახნ?ს სშემდეგ მეორე ხაზ? გ?ად ვარდ?სპრდება შე?დზლება რამე ?კოს დარჩენ?ლ? წ?ნასწარ მადლობა

გა?კეთეთ ?ნტრავაგ?ნალურ? ექოსკოპ?ურ? კვლევა, ასევე ქორ?ონულ? გონადოტროპ?ნ? ს?სხლშ?, ჰორმონ?ს დონე თანდათან ?კლებს, მაგრამ ?ს არ უნდა აწ?თლებდეს ტესტ?ს ხაზს, ?მდენად მც?რე კონცენტრაც??თ უნდა ?ყოს ს?სხლშ?.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:32
 •    სტატუსი:გასულია   
nino---
25 ?ვნ?ს? 2011 15:10
გამარჯობათ ვარ 11 კვ?რ?ს ორსულ? არაპერ პრობლემას არ ვუჩ?ვ?,უბრალოდ მაქვს ცოტა გამონადენ?,.ექ?მტან კონს?ლტაც?აზე ჯერ არ ვყოპ?ლვარ,3ტვ?ს ვაპ?რებ მ?სვლას ხომ არარ?ს გვ?ან?

მც?რე გამონადენ? ახას?ათებს ორსულობას, მთავარ?ა ?ს არ ?ყოს მოყვ?თალო, სუნ?ან?, თეთრ? ხაჭოსებრ? და განსაკუთრებ?თ მოვარდ?სფრო-მოწ?თალო და ს?სხლნარევ?.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:29
 •    სტატუსი:გასულია   
ლანა
25 ?ვნ?ს? 2011 01:18
გამარჯობა
ვარ 36 კვ?რ?ს ორსულ?:) ორ? კვ?რ?ს წ?ნ ექოსკოპ?ა გადავ?ღE და მ?თხრეს, რო პლაცენტა ნაადრევადა მომწ?ფებულ?, მაქვს თრომბო და ?ნფარქტოვან? უბნებ? და ამასთან, პლაცენტა არ?ს შეშუპებულ?, სამწუხაროდ დაწვრ?ლებ?თ ვერ ამ?ხსნა ექოსკოპ?სტმა რას ნ?შნავს ეს,

?ქნებ ამ?ხსნათ რა ?წვევს პლაცენტ?ს ამდაგვარ მდგომარეობას, არ?ს თუ არა საშ?შ? ბავშვ?სთვ?ს და შე?ძლება თუ არა ბ?ნებრ?ვ? მშობ?არობა....

დოპლეროგრაფ??თ სურათ? ნორმალურ? მაქვს და ჟანგბად?ც ნორმალურადმ?ეწოდება ბავშვს....

მადლობა

გარკვეულ? ეტ?ოლოგ?ურ? ფაქტორებ?, მათ შორ?ს ს?სხლ?ს კოაგულაც??ს ცვლ?ლებებ?, როგორ?ცაა ანტ?ფოსფოლ?პ?დურ? ს?ნდრომ?, რეზუს-სენს?ბ?ლ?ზაც?ა, ენდოკრ?ნულ? დაავადებებ? და სხვ ?წვევს პლაცენტ?ს მორფოლოგ?ურ ცვლ?ლებებს, მაგრამ პლაცენტას შესწევს უნარ? „მო?ძ?ოს დამატებ?თ? ძალებ?“ და მოახდ?ნოს კომპენსაც?ა. თუ დოპლერ?თ და პულსოქს?მეტრ??თ პარამეტრებ? ნორმ?ს ფარგლებშ?ა, ასევე ნაყოფ?ს ბ?ომეტრ?ულ? პარამეტრებ? შეესაბამება ნორმ?ს ფარგლებს, ნ?შნავს, რომ თქვენ? პლაცენტა „თავს ართმევს“ ორსულობ?ს განვ?თარებ?ს ფუნქც?ას. საჭ?როა მონ?ტორ?ნგ? გ?ნეკოლოგთან, სულ ცოტაა დარჩენ?ლ? და ამდენად საჭ?როა ორსულობ?ს მშვ?დად მ?ყვანა მშობ?არობამდე. მშობ?არობ?ს დაგეგმვა მეან?ს კომპეტენც?აა, თუმცა თქვენს შემთხვევაშ? სავარაუდოდ და?გეგმება საკე?სრო კვეთა, რათა თავ?დან ?ქნას აც?ლებულ? მწვავე ჰ?პოქს??ს და მშობ?არობ?ს შემდგომ? ს?სხლდენ?ს რ?სკებ?. სა?ნტერესოა ერთ? რამ: ამ ექოსკოპ?ურ კვლევამდე არ ფ?ქს?რდებოდა გართულებებ? პლაცენტ?ს მხრ?ვ? როგორც წეს? ეს პროცეს? დაწყებულ?ა გაც?ლებ?თ ადრეულ? ვად?დან ანუ თქვენ უკვე უნდა გქონდეთ მკურნალობ?ს გარკვეულ? ეტაპებ? გავლ?ლ?.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:28
 •    სტატუსი:გასულია   
.A.N.I.
24 ?ვნ?ს? 2011 15:16
აუ არ მჯერა შვ?ლ? რო უნდა მეყოლოს.... უბედნ?ერეს? ვააააააარ!!!!!!!!

გ?ლოცავთ და გ?სურვებთ ბედნ?ერ დედობას!
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:25
 •    სტატუსი:გასულია   
tam07
23 ?ვნ?ს? 2011 14:05
რამდენად ცდება ეხო სქესშ??

24 კვ?რამდე ხშ?რად, შემდეგშ? შესაძლოა ცდომ?ლება 5-10%-?თ.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:22
 •    სტატუსი:გასულია   
iakko
22 ?ვნ?ს? 2011 19:03
ვარ 32 კვ?რ?ს ორსულ?. გავ?კეთე შარდ?ს საერთო ანალ?ზ? და შარდშ? აღმომაჩნდა დ?დ? რაოდენობ?თ ოქსალატებ? და ლორწო, სად შე?ძლება მოვ?პოვო ?ნფორმაც?ა რას ნ?შნავს ეს და რამდენად საშ?შ?ა ნაყოფ?სათვ?ს ან ჩემთვ?ს. მადლობა წ?ნასწარ...

ორსულობ?ს მესამე ტრ?მესტრშ? შესაძლოა განვ?თარდეს თ?რკმლ?ს მც?რე დ?სფუნქც?ა, გარდა ცვლ?ლებებ?სა შრდშ? უნდა შე?კრ?ბოს თქვენ? სხვა ჩ?ვ?ლებ?ც, მ?ნ?მუმ გაქვთ თუ არა შეშუპება, როგორ?ა არტერ?ულ? წნევა (უნდა გა?ზომოთ 7 დღ?ან პერ?ოდშ? ყოველ დღე დ?ლას და საღამოს). კორექც?ა შესაძლოა დ?ეტ?თაც: რეკომენდებულ?ა ხორც?ს და ხ?ლ?ს შემცველ? დ?ეტა, უნდა ამო?ღოთ სალათ?ს ფურცლებ?, ?სპანახ?, ბარდა, ლობ?ო, კარტოფ?ლ?, კარგ?ა ალუბალ?, სმაროდ?ნა, ცოტა მოგვ?ანებ?თ საზამთრო. შეშუპებ?ს არარსებობ?ს შემთხვევაშ? დადებ?თ შედეგს ?ძლევა ს?თხ?ს მ?ღებ?ს გაზრდაც კომპოტებ?ს სახ?თ. მედ?კამენტოზურ? თერაპ??ს დან?შვნას გადაწყვეტს გ?ნეკოლოგ?, ყველაზე ფართოდ გამოყენებად? პრეპარატ?ა 5 ნოკ?, რომელ?ც ბუნებრ?ვ?ა და უსაფრთხო ორსულობ?ს დროს.
answer.orsuli.ge
 • 1 ივლისი 2011 16:21
 •    სტატუსი:გასულია   
miki
22 ?ვნ?ს? 2011 17:31
madloba gogoeboo...tan arvicodi eseti mtkivneuli tu iqneboda,, gamovtumbavto da odnav getkineba da tu ginda narkozs gagiketebt magram 5 tsutiani operaciaao da vipiqre egre martivi tua unarkozodtqo da lamis movkvdi..davangrie 1 klinikurii...ramden xanshi sheidzleba darchenaa?? virusebze gavikete da orshabats iqneba pasuxii

ძალ?ან ვწუხვართ და ?მ დ?დ ?მედს ვუერთდებ?თ, რომელ?ც ამ სა?ტზე გამო?თქვა, რომ ყველაფერ? კარგად გექნებათ! ჩვენ გ?რჩევთ სრულფასოვან გ?ნეკოლოგ?ურ კვლევას, მთავარ?ა დადგ?ნდეს და აღმო?ფხვრას პ?რველ? შეწყვეტ?ს მ?ზეზ?. ყველა ვარ?ანტშ? გ?რჩვეთ 6 თვ?ან? შუალედ?ს გაკეთებას, ?ხმარეთ პრეზერვატ?ვ?, თქვენს ორგან?ზმს სჭ?რდება რეაბ?ლ?ტაც?ა და დაორსულებამდე თუნდაც ფს?ქოლოგ?ურ? მოტ?ვაც??ს შექმნა. გამო?ცვალეთ გარემო, ?კვებეთ კარგად, და?სვენეთ და ნუ ?ჩქარებთ დაორსულებას. შეეცადეთ დაგეგმოთ ორსულობა, მშვ?დად ჩა?ტარეთ კვლევებ? ჰორმონულ? სტატუს?ს, ?ნფ?ც?რებ?ს, ს?სხლ?ს რეზუს?ს, არ მ??ღოთ დაორსულებამდე კონტრაცეპტ?ვებ?, ანტ?ბ?ოტ?კებ? და ?ლოცეთ.