puskunela
 • 4 მაისი 2014 20:12
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
Mshobiarobis tkivili mgoni araperia magastan shedarebit, koshmaria ra.
lilu-lile
 • 4 მაისი 2014 20:11
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
gutalaxs nishnaven tu ar vcdebi orsulobashic da laktaciis drosac, ekims kitxe da girchevs rames tore codo xar
puskunela
 • 4 მაისი 2014 20:10
 •    სტატუსი:გასულია   
makunakuna,
Sakeisros merec igivenarad iciso , mec magis imedi mqonda. sad
puskunela
 • 4 მაისი 2014 20:09
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
Kitxe eqims, girchevs rames. Me ar mivaqcie satanado yuradgeba da ki var axla ager datanjuli. Meoreze ra meshveleba ukve vjavrob. Ise shavi qliavis chiri kai mag dros da neta dzudzus ro achmev bavshvze cudad xoar imoqnedebs ro chamo xolme, an magis nayeni gaaketo kampotivit da ro dalio
lilu-lile
 • 4 მაისი 2014 20:06
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
orsulad xar smile
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 20:06
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
kitxe eqims rames girchevs.sakeisroti gaachine tu bunebrivad?
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 20:01
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
exla ra wamlebsac vxmarob shemili gitxra mara bavshvi gyavs albat dzuzuze da sheidzleba tu ara arvici
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 19:56
 •    სტატუსი:გასულია   
puskunela,
exlac wamlebs vxmarob magistvis
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 19:56
 •    სტატუსი:გასულია   
puskunela,
me shekruleba isedac mawuxebda kuch nawlavi da exla upro shemawuxa orsulobis dros mere uaresi iqneba mshobiarobis mere?vaiiii
puskunela
 • 4 მაისი 2014 19:51
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
Ra vici ra gitxra, me sedac problemebi mqonda magastan dakavshirebit, magram mashin ro gamirtulda ise ar vyoplvar arsdros, glicerinis santlebs vxmarobdi, magram araperi shegavati minaxia da davanebe tavi. Mere senadesac vsvavdi.miaqcie yuradgeba, ar gagigiziandes mtavaria. Ro maxsendeba cudad var, dgemde gamaxsenebs xolme tavs xandaxan. 4weli gavida zustad rac vimshobiare da
puskunela
 • 4 მაისი 2014 19:42
 •    სტატუსი:გასულია   
ladotamo,
Shekruloba icis sad me sadgac 5tvemde viyavi egre, mitumetes wvnian3bs vchamdi lamis marto, mara ar mshveloda
puskunela
 • 4 მაისი 2014 19:03
 •    სტატუსი:გასულია   
nini goga,
Unda imshobiaro? Vin gyavs?
puskunela
 • 4 მაისი 2014 19:02
 •    სტატუსი:გასულია   
nini goga,
Aha, anu aragyavs jer, mashin jobia martla silikonis soskebis yidvas lateqsis masalis uyido, nukis botlebs aqvs didi tavebi soskis, dzudzus pormisaa, wakvetili tavi aqvs da chemi kargad idebda, ar wuwunebda, dzudzusac chamda magastan ertad,rdze agar mqonda tore ar qonda problem. Matyuarac shegidzlia iyido da waigo samshobiaroshi, eqimebi ushlian xolme, mara me mainc vaxmare meore dgesve,egac lateqsis mqonda ise da isic wakvetili tavit.
nini goga
 • 4 მაისი 2014 18:56
 •    სტატუსი:გასულია   

puskunela
me eseni aramaqvs nayidi marto...dge dgeze velodebi da...
didi madlobaa kiss kiss kiss kiss
puskunela
 • 4 მაისი 2014 18:44
 •    სტატუსი:გასულია   
nini goga,
Botli kargia shushis iyos, vizualurad romelic mogewoneba, me nukis botlebi momwonda da magit gavzarde chemi qali, tu sachmli unda gauketo xo mitumetes shusha iyide. Tu dzudzuzec gyavs wakvetiltavian soskas axmaren mag dros, vitom dzuzdzus ro ar gaanebos mere tavi, da tan lateqsis maslisas, rbilia da iolad idebs upro, shedarebit male puchd3ba ise vidre silikoni, mara chemi gogo 2wlamde matyuarit dadioda da silikons ar ikarebda didic ki,yviteli peris roa isaa lateqsi. Saponi ybela antialergiulia da gviriliani tu iqneba gircheven tviton aptiaqshi. Botli iyide rac mtavaria shishis
nini goga
 • 4 მაისი 2014 18:30
 •    სტატუსი:გასულია   
gamarjobat gogoeboo,rogoraxart?
exla aptiaqshi vapireb wasvlas,bavshvistvis potlis soskis,shampunis sapnis da ragaceebis yidva minda da ras mirchevt,romlebi viyido xomaricit?
puskunela
 • 4 მაისი 2014 18:21
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
Gamodis orsulad xar da tonusi gaqvs, mec egre ciyavi, muxede tavs, ar iaro bevri da mdzimeebi ar awio rame, arc magla aweva, gachimva ar aris kargi, ar mogeshalos. Ise ar girchebnia exo gaikete dadgenaze vartqo da 10laria memgoni, me tu ar vcdebi egre gadavixade, vicodi ro viyavi orsulad, magram chemi dedamtili samshobiaroahi mushaobs da dzaan moxshirda gare orsulobebio da saswrapod ubnis klinikashi gavikete exo, tonusi mqonda. Tviton exom mkitxa dzaan ar gtkiva muceli da sakvecxeebio? Aucileblad midi, yvelaze sashishi periodia eg.
marikunaaa
 • 4 მაისი 2014 18:16
 •    სტატუსი:გასულია   
gansakutrebit marjvena mxares vgrdznob tkivils da welze gadamdis:(
marikunaaa
 • 4 მაისი 2014 18:08
 •    სტატუსი:გასულია   
sashineli tkivili maqvs muclisqveda aresshi.gebinebis grdznoba.dachimulobis shergdzneba muceltan da welis tkivili:((((
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 17:52
 •    სტატუსი:გასულია   
tatusia,
romel tveshi xar?asea oizrdebian da umateben baga bugs smile
tatusia
 • 4 მაისი 2014 17:47
 •    სტატუსი:გასულია   
rogor xaaartt ???? chemi baoo dgiti dgee ufroo umateebs moodzraoobaas egree ariis tqvenii baooebii ?
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 17:45
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
meore xazi mec permkrtali michvena pirvelad da ki viyvi pexmdzimed turmeee
liza30
 • 4 მაისი 2014 17:36
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
mec mase viyavi da orsulad ki davrchi.....kaseta testi romaa eg iyide utyuaria...rogor xarttttt? love
eek
 • 4 მაისი 2014 17:23
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
წადი ექიმთან ეხო გადაიღე და ზუსტად გაიგებ
marikunaaa
 • 4 მაისი 2014 17:21
 •    სტატუსი:გასულია   
exac ise mtkiva ro titqos unda momivides:((
eek
 • 4 მაისი 2014 17:10
 •    სტატუსი:გასულია   
makunakuna,
კი ბუნებრივად ვაპირებ,იმედში ვაპირებ ჯერჯერობით თუარ გადავიგიქრე მანამდე
makunakuna
 • 4 მაისი 2014 17:08
 •    სტატუსი:გასულია   
eek,
sad unda imshobiaro?bunebrivad achrn?
eek
 • 4 მაისი 2014 17:05
 •    სტატუსი:გასულია   
marikunaaa,
ერთი ხაზი მუქი თუა და მეორე მკრთალი დადებითია ეგ:-)
marikunaaa
 • 4 მაისი 2014 17:03
 •    სტატუსი:გასულია   
rogor xart gogoebo:* ragac mainteresebs.mokled menstruaciamde 1dgit adre mqonda urtiertoba.xoda roca momdioda xan wkdeboda xan isev momdioda.ro damimtavrda damewko iseti tkivili 2kve meoret ai titqos kide unda momivideso.muclisqvemot dachimulobis shegrdzneba da gebinebis sashineli grdznoba.gansakutrebit dilaobit.testi gavikete 2jer da 2vejer meore xazi achvena dzaan mkrtalad da es ras nishnavs?:X
eek
 • 4 მაისი 2014 16:49
 •    სტატუსი:გასულია   
laiza,
Mერე 10წუთით ადრე რო აჭამო არ შეიძლება?? რატო აწვალებ??